ENTERPRISE RISK MANAGEMENT/CELOFIREMNÍ ŘÍZENÍ RIZIK

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    1944353

Popis kurzu na míru ENTERPRISE RISK MANAGEMENT/CELOFIREMNÍ ŘÍZENÍ RIZIK

Cíl kurzu:

Účastníci kurzu získají základní informace o tom, co je to řízení rizik, na čem je založený systémový přístup k řízení rizik. Obeznámí se s principy a procesy řízení rizik a jak implementovat řízení rizik do celofiremního systému řízení organizace (Corporate governance). Pomocí praktických příkladů se naučí, jak hodnotit rizika a jak je přiměřeně řídit. Kurz je založený na praktických zkušenostech DNV z řízení rizik v mnohých oblastech.

Cílová skupina:

Kurz je určený pro pracovníky, kteří stojí před otázkou, jak efektivně řídit rizika v organizaci ve více oblastech, při řízení projektů, nebo organizačních jednotek.

Obsah kurzu:
- Seznámení se s pojmy risk management, více definicemi rizik podle norem AS/NZS 4360:2004, ISO DIS 31000:2009, ISO 27001:2005 apod.
- Stručný úvod do problematiky řízení rizik, atributy efektivního řízení rizik a vysvětlení základních principů
- Možné přístupy k řízení rizik, přínosy a omezení každého z nich.
- Strukturovaný přístup k řízení rizik z hlediska politiky, procesů a organizační struktury
- Pozornost bude věnovaná klíčovým prvkům řízení rizik:
- Iniciace, stanovení kontextu
- Posuzování rizik (identifikace, analýza a hodnocení rizik)
- Řízení rizik (plánování opatření, přijímání rozhodnutí a realizace opatření)
- Komunikace a zpětná vazba
- Výklad principů a ukázky metodik kvalitativní, semi kvantitativní a kvantitativní analýzy rizik.
- Diskuse a vysvětlení otázek vztahu k existujícím managerským subsystémům a praktické stránce řízení rizik, vazba mezi registry rizik a organizace řízení rizik, zvýšená rizika a efektivnost řízení rizik.
- Organizace řízení rizik, rolí, zodpovědností, komunikace, hlášení a eskalace hrozeb a efektivnost řízení.
- Součástí kurzu jsou řešení konkrétních modelových situací a praktických příkladů
- Vykonání závěrečného testu, vyhodnocení testu

Další doporučené kurzy:
- **Základy mapování procesů a řízení rizik**
- **Integrace rizikového přístupu v manažerském sytému QESMS**
- **Identifikace rizik**

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace