Efektivní prodejní komunikace I.

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    406230

Popis kurzu na míru Efektivní prodejní komunikace I.

Výběr vhodných kandidátů pro práci obchodního zástupce je jistě prvním kritickým krokem při tvorbě úspěšného prodejního týmu. Ani v prodeji talent nestačí. Dalším stejně důležitým krokem je zajistit, aby nový zástupce pochopil a co nejrychleji do praxe uvedl základy prodejního rozhovoru.

Rychlé osvojení obecných principů prodejního rozhovoru při respektování psychologie zákazníka i image firmy nejen přinese rychlé prodejní výsledky, ale vytváří i pevný základ pro budování dalších prodejních dovedností.

Spokojený zákazník se vrací. Nespokojený zákazník se o svoje zklamání rozdělí nejméně s deseti dalšími potenciálními zákazníky.

(Na tento trénink navazují kurzy TYPOLOGIE ZÁKAZNÍKŮ, IMAGE a ÚČAST NA VELETRHU)

Charakter kurzu:

2,5 denní interaktivní kurz s praktickým nácvikem, individuální koučování za použití videozáznamu

doporučený počet účastníků: 8

cena zahrnuje: individuální pozvánku na trénink, vlastní trénink, tištěné materiály, certifikát pro každého účastníka, osobní konzultaci s vedením firmy o přizpůsobení kurzu aktuální prodejní strategii , písemné shrnutí základních tezí a jejich rozeslání absolventům 3-4 týdny po skončení jako základ pro follow-up, vypracování závěrečné zprávy se shrnutím zpětné vazby a doporučením do budoucna

Pro koho:

noví obchodní zástupci pracující v přímém prodeji (během prvních šesti měsíců od nástupu)

Cíl:

*
pochopení prodeje jako procesu
*
účinná příprava před prodejním rozhovorem
*
struktura prodejního rozhovoru
*
vedení prodejního rozhovoru (kladení otázek, naslouchání, parafrázování)
*
zjištění skutečných potřeb zákazníka
*
vztažení vlastností výrobku k potřebám zákazníků - rozdíl mezi vlastnostmi a výhodami
*
překonávání nejčastějších překážek v prodejním rozhovoru
*
účinné používání propagačních materiálů
*
využití kupních signálů
*
uzavření prodeje = závazek zákazníka/objednávka
*
činnost po rozhovoru


Osnova:

*
proces prodeje
*
před prodejním rozhovorem
*
zahájení rozhovoru - kritických 5 vteřin
*
odkrývání potřeb zákazníka
*
rozdíl mezi vlastnostmi a výhodami (praktické cvičení)
*
odpovídáme na otázky/řešíme námitky
*
uzavření prodeje - závazek zákazníka/objednávka (SMART)
*
co dělat po rozhovoru