EduCity.cz již brzy v novém designu!
Prohlédněte si nový vzhled EduCity.cz ještě před jeho oficiálním spuštěním!

EFEKTÍVNE PROCESNÉ RIADENIE - ISO 9001:2000, ISO TS 16949:2000

Popis kurzu na míru EFEKTÍVNE PROCESNÉ RIADENIE - ISO 9001:2000, ISO TS 16949:2000

Cieľ kurzu:

Poskytnúť účastníkom efektívne postupy vytvárania procesného modelu, hodnotenia efektívnosti a zlepšovania.

Rozpracovať model hlavných, podporných a riadiacich procesov s definovaním vzájomných väzieb.

Identifikovať indikátory kľúčových procesov.

Kurz je určený pre manažment a pracovníkov zodpovedných za efektívny vnútorný rozvoj firiem

Obsah a štruktúra kurzu:

Zavedenie procesného riadenia firmy

 • Príklady z úspešných domácich a zahraničných firiem.
 • Procesne orientovaná organizácia. Vplyv na efektívnosť firmy.
 • „Živý” procesný model v súlade s požiadavkami ISO 9001:2000 a ISO/TS 16949.

Nástroje vytvorenia procesného modelu riadenia

 • Hlavné, podporné a riadiace procesy organizácie. „Core Business“.
 • Strom procesov a organizačná štruktúra. Dekompozícia procesov na aktivity,
 • Mapovanie procesov a väzieb. IDEF0 metodika.
 • Interné zákaznícke väzby, ohraničenia procesov, fyzické a ľudské zdroje.
 • Vplyv procesného modelu na vyjasnenie kompetencií a zodpovedností za procesy.
 • Manažérsky systém založený na procesnom modeli.
 • Praktické ukážky s využitím softvérovej podpory.

Meranie a monitorovanie výkonnosti procesov.

 • KPI – Kľúčové indikátory výkonnosti procesov.

Využitie procesného modelu pri zvyšovaní výkonnosti procesov

 • Mapovanie procesov, analýza hodnotových tokov a LEAN manažment.
 • Využitie optimálnych metód v práci účastníkov.

Viac informácií o nešich kurzoch nájdete na www.fbe.sk.

Kontaktovat dodavatele kurzu na míru
Jméno
Společnost
Pozice ve firmě
E-mail
Telefon
Text
Kontrola proti spamu. Kolik je osm a šest ? Součet zapište číslicemi.
*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.