DATOVÉ SCHRÁNKY V PRAXI A DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    1555896

Popis kurzu na míru DATOVÉ SCHRÁNKY V PRAXI A DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ

Datové schránky v praxi a doručování písemností

Seminář podává podrobný výklad reformy doručování v justici i ve veřejné správě platné od 1. 7. 2009 podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (zákon o datových schránkách), souhrnné novely občanského soudního řádu, správního řádu a daňového řádu. Zohledňuje stav po novele č. 263/2011 Sb.
Zvláštní pozornost bude věnována povinné doručovací adrese a prioritě doručování podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (zákon o datových schránkách), ve znění jeho novel a prováděcích předpisů. Představeny budou zkušenosti z praktického fungování datových schránek, problémy praxe, jejich řešení a judikatura.
Seminář se zabývá prací s elektronickými dokumenty a poskytuje rady a doporučení pro podnikatele, firmy, advokáty , veřejnou správu měst a obcí.

Odborný program semináře:

• Vývoj a nedostatky právní úpravy doručování, popis změn doručování od 1. 9. 2009 – novely občanského soudního řádu a správního řádu, nový daňový řád, zákon o datových schránkách, jejich nejnovější novely a prováděcí předpisy
• Způsoby doručování se zaměřením na novinky – doručení prostřednictvím datové schránky, doručení účastníkem řízení nebo jeho zástupcem, pořadí způsobů doručování, priorita elektronické formy
• Adresa pro doručování a princip tzv. „povinné doručovací adresy“
• Konkrétní postupy při doručování, obálky, uložení zásilek, náhradní doručení (doručení fikcí), vyloučení náhradního doručení, vyslovení neúčinnosti doručení, prominutí zmeškání lhůty
• Vztahy zákona o datových schránkách k procesním předpisům, zákonu o elektronickém podpisu
• Datové schránky – zřízení, přístup a aktivace datové schránky, povinní a dobrovolní uživatelé datových schránek, oprávněné a pověřené osoby k přístupu do datové schránky, administrátor, funkce, obsluha a údržba datové schránky, vytváření a podepisování datových zpráv, písemnosti, které lze zasílat do datové schránky, účinky doručení do datové schránky, druhy a rozdíly jednotlivých datových schránek
• Elektronické písemnosti, konverze písemností, stejnopisy, opisy, repliky a kopie dokumentů, jejich vzájemné vztahy, využití a právní síla
• Vztah elektronických forem komunikace k vedení správních a soudních spisů, přijímání podání, vydávání listinných a elektronických rozhodnutí a jiných aktů, vedení spisu, práce s ním a archivace
• Využití elektronického podpisu, elektronické značky a časového razítka
• Doručování v soukromé sféře
• Praktická ukázka vstupu do datové schránky

Celková doba vzdělávání: 270 minut

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace