Čtyři pilíře produktivity

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    46432

Popis kurzu na míru Čtyři pilíře produktivity

Popis:
Seminář zaměřený na osvojení si nástrojů, tzv. 4 pilířů produktivity a porozumění koncepci totální produktivity a systémovému přístupu k jejímu dosažení:

1. Měření výkonu - firmy, systémů, lidí
Cash-flow, obrátka zásob, přidaná hodnota na zaměstnance, doba procesu výroby, efektivnost využití strojů, zmetkovitost, délka výrobního cyklu.

2. Řízení - rozvíjení strategie
Úloha vrcholového managementu, vize firmy, poslání, cíle a strategie, hodnoty, individuální odpovědnosti, struktura toku informací, realizace, měření, hodnocení, korekce postupů.

3. Realizace - řízení procesů
Just in Time, partnerství dodavatelů, audity spokojenosti zákazníků, hodnocení zaměstnanců, vnitrofiremní komunikace, týmová práce, TQM, integrované informační systémy.

4. Trvalé zvyšování produktivity - štíhlý výrobní systém
Systémy tahu (KANBAN), vizuální řízení (5S), rychlá změna (SMED), předcházení chybám (Poka-Yoke), systémy zlepšovacích návrhů (KAIZEN), standardizace činností, celková výrobní údržba (TPM).