EduCity.cz již brzy v novém designu!
Prohlédněte si nový vzhled EduCity.cz ještě před jeho oficiálním spuštěním!

BOZP - konzultace, studie, analýzy, školení

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    676421

Popis kurzu na míru BOZP - konzultace, studie, analýzy, školení

Ve spolupráci se specializovaným pracovištěm Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vám pomůžeme řešit problémy týkající se:
* Systému řízení prevence závažných havárií, integrace tohoto systému se stávajícími systémy řízení bezpečnosti, kvality (QMS) či environmentu (EMS)
* Vyhotovení vnitřního havarijního plánu
* Přípravy bezpečnostních programů a zpráv
* Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

V rámci této problematiky vám nabízíme:
* Odborné konzultace
* Školení a semináře
* Studie a analýzy
* Metodickou pomoc

Školení v oblasti bezpečnosti, analýzy průmyslových rizik a prevence závažných havárií zahrnuje témata:

OBSAH:
* Vývoj v pohledu na nebezpečí
* Legislativa: zákoník práce a související předpisy
* Normy, vyhlášky, předpisy bezpečnosti práce
* Technická bezpečnost
* Pracovní postupy a reglementy
* Povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele
* Je nebezpečná technologie nebo lidé?
* Co je to riziko a jak s ním žít?
* Dosáhneme nulového rizika?
* Zkušenosti u nás
* Bezpečnost jako kultura lidí i podniku
* Ochrana životního prostředí (průběžně)
* Havárie, které změnily naše chápání
* Je nebezpečná technologie nebo lidé?
* Dosáhneme nulového rizika?

URČENO PRO:
* Vedoucí pracovníky a manažery
* Všechny pracovníky společnosti (zejm. ty, kteří působí v oblasti kvality a BOZP)