AUTENTICITA A PŘESVĚDČIVÝ PROJEV, nadstavba prezentačních dovedností

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    892293

Popis kurzu na míru AUTENTICITA A PŘESVĚDČIVÝ PROJEV, nadstavba prezentačních dovedností

„Pokud chci prezentací oslovit druhé, musím zasáhnout jejich emoční vnímání. Pokud je chci chytnout za srdce, musím zasáhnout jejich představivost."

Cíl
Cílem kurzu je bravurně se „ukotvit" ve svém osobitém a přirozeném projevu a svou autenticitou si získávat nejen posluchače.

Komu je kurz určen?
Tento dvoudenní kurz je určen těm, kteří chtějí zdokonalit svůj verbální i neverbální projev, autenticky vystupovat a podpořit svou sebedůvěru a sebe-hodnotu v komunikaci a prezentaci.

Téma

  • Práce s dechem a hlasem
  • Koordinace dechu, hlasu a pohybu
  • Osobní síla v projevu
  • Působení na druhé
  • Sebevědomí
  • Charisma

Jak se bude pracovat?
Jedná se o intenzivní prožitkový a interaktivní seminář. Formou prožitkových cvičení mají účastníci možnost uvědomit si své vnitřní postoje a přesvědčení, které brání jejich  sebevědomému a autentickému projevu.
Dechová a  hlasová cvičení, prožitková cvičení, herecké etudy, hraní rolí a zpětná vazba, práce s texty, skupinová cvičení, práce s emocemi a jejich vyjadřování, interaktivní rozbor verbální a neverbální komunikace, dotazování k uvědomění komunikačních bariér, vnitřních postojů a vnitřního potenciálu, motivační cvičení k posílení autenticity a spontaneity, diskuse, individuální konzultace.

Lektor
Mgr. Robert Sättler

Robert Sättler

Video doplňující kurz na míru AUTENTICITA A PŘESVĚDČIVÝ PROJEV, nadstavba prezentačních dovedností