Asertivita a obtížné situace v komunikaci, řešení konfliktů

Popis kurzu na míru Asertivita a obtížné situace v komunikaci, řešení konfliktů

 

Sebevědomí, sebejistota, odpovědnost a komunikace v nepříjemných situacích

 

―  tréninky asertivity pro posílení sebejistoty a zvládnutí neobvyklých komunikačních situací

―  uplatnění základních komunikačních „lidských práv“

―  asertivní komunikace při pracovních jednáních (pozitivní chování, hlasová intonace a řeč těla)

―  umění naslouchat, respektovat a diskutovat

―  metody transakční analýzy: jednání na úrovni dospělý – dospělý

―  zvládání kritiky, složitých situací a náročných komunikačních partnerů

―  asertivní přístupy v jednání s lidmi, zvládání negativního přístupu a konfliktů

―  obrana proti manipulaci a technikám tlaku

―  jak zdvořile odmítnout – umění říkat NE

―  jak dlouhodobě udržet profesionální vztah s komunikačně složitým partnerem

―  práce s vlastními emocemi i s emocemi protistrany

 

http://www.topvision.cz/nabidka/interni-vzdelavani-a-rozvoj/nase-sluzby/komunikace-a-prezentace/

Kontaktovat dodavatele kurzu na míru
Jméno
Společnost
Pozice ve firmě
E-mail
Telefon
Text
Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a devět ? Součet zapište číslicemi.
*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.