Účetní závěrka poprvé ponovu • přehled o peněžních tocích • přehled o změnách vlastního kapitálu

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Lektor

 • Popis
  Ing. Vladimíra JORDOVÁ - auditorka, Olomouc
 • Místo konání

 • Region:
  Moravskoslezský kraj
 • Adresa:
  KD K-TRIO, ul. dr. Martínka, Ostrava
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis kurzu Účetní závěrka poprvé ponovu • přehled o peněžních tocích • přehled o změnách vlastního kapitálu

hlavní účetní, samostatné účetní, auditory, daňové poradce, manažery, finanční ředitele, firemní bankéře, atd. • pro všechny, kteří pracují s účetnictvím nebo s výstupy z účetnictví

Seminář bude rozdělený na dvě části: dopolední 9.00 - 13.00 účetní uzávěrka, odpolední 13.30 - 16.00 peněžní toky a vlastní kapitál

Cíl: Po více jak 10ti letech přichází výrazná změna týkající se účetní závěrky podnikatelů, a to za účetní období započaté v roce 2016. Poprvé budeme sestavovat závěrku, kdy jsou:

• samostatná pravidla pro sestavení rozvahy

• samostatná pravidla pro výkaz zisku a ztráty

• samostatná pravidla pro přílohu v účetní závěrce

• nově stanovená povinnost sestavit přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu

V dopolední části se budeme věnovat účetním operacím před uzavřením účetních knih podle jednotlivých účetních tříd a hned na to navážeme zobrazení daných informací v účetních výkazech a povinně zveřejňované informace v příloze v účetní závěrce. Účastníci semináře tak získají jak detailní informace k jednotlivých oblastem (dlouhodobý majetek, zásoby, pohledávky, závazky, vlastní kapitál, náklady, výnosy), tak i návod jak správně sestavit rozvahu a výkaz zisku a ztráty v nové struktuře a jak správně sestavit přílohu účetní závěrky s novou obsahovou náplní.

V odpolední části se budeme věnovat problematice přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu.

 • účel účetní závěrky • poprvé v zákoně o účetnictví od roku 2016
 • druhy účetních závěrek • v plném rozsahu, ve zkráceném rozsahu, řádná, mimořádná, mezitímní
 • nová struktura rozvahy • převodový můstek • správné vykázání položek ve sloupci „minulé období“ • shrnutí rozdílů oproti roku 2015 • rozvaha v plném rozsahu • rozvaha ve zkráceném rozsahu - základní verze • rozvaha ve zkráceném rozsahu - rozšířená verze
 • nová struktura výkazu zisku a ztráty • převodový můstek - správné vykázání položek ve sloupci „minulé období“ • shrnutí rozdílů oproti roku 2015 • výkaz zisku a ztráty v druhovém členění • výkaz zisku a ztráty v účelovém členění • výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu, výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu
 • dlouhodobý majetek a jeho vykázání v rozvaze + povinné informace do přílohy v účetní závěrce • zaúčtování inventarizačních rozdílů • účetní odpisy a jejich vykázání ve výkaze zisku a ztráty,
 • přehled novinek 2016 v účtování nákladů a výnosů • zrušení skupiny účtů 61x, 62x, 68x • zrušení mimořádného výsledku hospodaření • změna účtování o přijatých darech a další • doporučení nových analytických účtů ve vazbě na novou strukturu výkazu zisku a ztráty
 • pohledávky a závazky • inventarizace • vazba na novou strukturu rozvahy
 • tvorba a rozpuštění opravných položek a jejich nová struktura ve výkaze zisku a ztráty
 • zaúčtování a nová pravidla pro vykázání daně z příjmů splatné a odložené
 • nová pravidla pro vznik povinnosti auditu
 • zveřejnění účetní závěrky

 • kdo je povinen sestavit přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu
 • přehled o peněžních tocích (ČÚS 023) • struktura přehledu o peněžních tocích sestaveného nepřímou metodou • vazba mezi rozvahou, výkazem zisků a ztrát a přehledem o peněžních tocích • posluchačům budou na příkladech vysvětleny zásady platné pro správné sestavení tohoto přehledu (vyloučení výnosů, které nebyly v daném období příjmem, vyloučení nákladů, které nebyly v daném období výdajem, zachycení příjmů, které nebyly v daném období výnosem a zachycení výdajů, které nebyly v daném období nákladem)
 • přehled o změnách vlastního kapitálu a návaznost na rozvahu a přílohu účetní závěrky • obsah a strukturu přehledu o změnách vlastního kapitálu si probereme na příkladu z interpretace Národní účetní rady
 • diskuze • odpovědi na dotazy
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Kontaktovat firmu - ANAG, spol. s r.o.

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je tři a jedna ? Součet zapište číslicemi.

Dodavatel veřejného kurzu

ANAG, spol. s r.o.

Prosíme zmiňte EduCity
při kontaktování dodavatele

Adresa

Kollárovo nám. 698/7, 779 00 Olomouc

Kontakty


*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace