Vedení rozhovoru - technika kladení otázek

Kurz na míru

Základní info

Situace z praxe:
Stává se z obchodního jednání monolog? Obchodník nemá schopnost ani ochotu klientovi naslouchat?
Klient nemá dostatek prostoru k tomu, aby se k jednotlivým
bodům vyjadřoval?

O čem se povede dialog:
Správná otázka jako pomocník dokonalé analýza klientových potřeb. Jaké otázky zvolit? Jak od klienta zjistit důležité informace a nepůsobit při tom vtíravě? Načasování správných otázek. Proč je aktivní naslouchání předpokladem ke komunikaci a udržení rozhovoru? A o dalších otázkách, které k danému tématu položíte...

Očekávaný přínos:
Účastníci si uvědomí, zákonitosti a systematičnost ve vedení rozhovoru a kladení otázek, sestaví si vlastní osnovu otázek, kterou potřebují k důkladné analýze zákazníkových potřeb, přání a tužeb
Firma získá obchodníky, kteří otázky nekladou nahodile, ale cílevědomě, tím se jejich produktivita značně zvyšuje a jednání profesionalizuje

Vedení rozhovoru - technika kladení otázek

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a deset ? Součet zapište číslicemi.