Účetní výkazy pro manažery jako podklad pro manažerské rozhodování

Kurzem vás provede

Základní info

Podkladem pro řadu rozhodnutí podnikových manažerů jsou data obsažená v účetních výkazech. Od manažerů se většinou očekává, že jsou schopni orientovat se v účetních údajích, znají jejich strukturu a obsah i jejich vypovídací schopnost o stavu podniku a jeho hospodářských operacích. Pro finanční rozhodování a řízení představují podnikové účetní výkazy základní datovou bázi. Naučíme Vás popsat racionální postup identifikace a analýzy rozhodovacích problémů, popsat metody a nástroje kauzální analýzy, vysvětlit principy fungování kvalitního systému managementu rizika v organizaci, navrhnout vhodné postupy a metody řešení.
  • Účetní závěrka podniku
  • Účetní závěrka podniku
  • Základy manažerského rozhodování

Účetní výkazy pro manažery jako podklad pro manažerské rozhodování

Vybraný termín:

21.10.2021 –  22.10.2021  Jihomoravský kraj

Cena
6700 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a tři ? Součet zapište číslicemi.