Typografie a písmo ve firemní praxi

Základní info

GRAFICKÝ DESIGN
Písmo a typografie ve firemní praxi

URČENO
Kurz je určen všem, kdo připravují textové podklady pro další zpracování, redakčním pracovníkům, PR managerům a zadavatelům grafických prací, grafikům a dtp pracovníkům i dalším zájemcům. Kurz je zaměřen na seznámení se s výtvarnou a praktickou stránkou práce s písmem a typografickými pravidly.

FORMA
1 denní seminář (8 vyučovacích hodin)

OBSAH

  • Stručný vývoj latinkových písem po vynálezu knihtisku dodnes
  • Struktura písmen a terminologie, jejich charakteristiky a dopad na možnosti používání
  • Klasifikace písem, písmové rodiny
  • Vhodné a nevhodné kombinace písem a písmových kompozic
  • Sazba - terminologie a pravidla
  • Pravidla typografie
  • Korekturní znaménka

METODY VÝUKY
výklad a diskuse, komentované promítání, využití možnosti reflexe v kolektivu

Typografie a písmo ve firemní praxi

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a osm ? Součet zapište číslicemi.