Reklamní sdělení

Základní info

   

Reklamní sdělení

Pro uplatnení slevy Last Minute uvadějte heslo EduCity!

Cíl semináře

Jednodenní seminář Reklamní sdělení seznámí posluchače se zákonitostmi tvořivé složky marketingové práce. Posluchači si osvojí - mimo jiné - základní dovednosti při tvorbě tištěné nebo elektronické inzerce, osvojí si praktické postupy v reklamní tvorbě a zlepší si své schopnosti při objektivním posuzování kreativních návrhů dodavatelských komunikačních agentur. V neposlední řadě se absolventi kurzu naučí pochopit základní psychologické zákonitosti vnímání reklamy.

Komu je seminář určen

Specialistům marketingové komunikace, pracovníkům propagačních, marketingových a inzertních oddělení, manažerům, podnikatelům a zájemcům o marketingové komunikace

Obsah semináře 

 • Reklama v rámci integrované marketingové komunikace
 • Reklamní analýza (silné a slabé stránky reklamy, příležitosti do budoucna),
 • Reklama a její postavení v rámci integrované marketingové komunikace v současnosti,
 • Kombinování reklamy a vybrané aktivity marketingové komunikace (Public
 • Relations, podpora prodeje, sponzoring, web marketing atd.)
 • Psychologické zákonitosti vnímání reklamního sdělení
 • Reklama a rozhodovací proces
 • Reklama a lidská pozornost
 • Reklama a teorie učení
 • Kreativita a účinnost reklamního sdělení
 • Rozbor a porovnání vybraných reklamních kampaní současnosti.
 • Inzertní formáty v současné komunikaci
 • Základní přehled reklamních formátů napříč médii
 • Základní formáty tiskové reklamy a jejich struktura
 • Reklama bez reklamní agentury
 • Tvorba komunikační strategie v tiskové reklamě
 • Tvorba kreativního konceptu v tiskové reklamě
 • Výběr vhodných typů vizualizace
 • Strukturální koncepty inzerátů
 • Tvorba headlinů a subheadlinů
 • Tvorba reklamních bodycopies

Lektorské zajištění
Mgr. Leoš Bárta

Cena semináře
4.890 Kč + DPH (v zákonné výši) za jednoho účastníka

Pro uplatnení slevy Last Minute uvadějte heslo EduCity!

Místo konání
V učebnách školicího střediska společnosti INSTITUT INPRO, a.s., Samcova 1, Praha 1.
    
Garant
Ing. Jiří IMLAUF – ředitel společnosti INSTITUT INPRO,  a.s.

 

Reklamní sdělení

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a devět ? Součet zapište číslicemi.