Péče o zákazníka

Kurz na míru

Základní info

Situace z praxe:
Obchodní firma je vcelku úspěšná. Má zavedené služby a obchodníci jsou velice zdatní. Daří se jim získávat nové zákazníky. Bohužel čas od času některý z významnějších zákazníků odejde ke konkurenci. Podařilo se zjistit, že s kvalitou služby jsou odcházející zákazníci spokojeni, ale k odchodu je přivedl lepší osobní přístup pracovníků konkurenční firmy. Začíná být znepokojující fakt, že získání nového klienta je čím dál složitější a finančně náročnější. Navíc, když už se ho podaří získat, tak lidé ze zázemí firmy k němu přistupují pouze jako k číslu na fakturačním dokladu. Všichni si najednou uvědomili známé pravidlo: "Objednávkou obchod nekončí, ale naopak začíná." Není divu, vždyť v dnešní době se technická kvalita služeb a výrobků podobá jako vejce vejci. Kde je tedy klíč k udržení věrného zákazníka? Čím je jeho věrnost vytvářena, budována a udržována?

O čem se povede dialog:
Jaká očekávání musíme splnit, abychom získali věrnost zákazníka? Jakou image firma má, takové bude mít zákazníky. Jak vyjít s různými typy zákazníků? Co udělat proto, aby zákazník odcházel spokojen, i když přichází s reklamací. Jaké možnosti se nabízejí při řešení složitých situací? A o dalších otázkách, které k danému tématu položíte ...

Očekávaný přínos:
Účastníci si uvědomí vlastní osobní podíl na zákazníkově spokojenosti, vědí, co je důležité pro zákazníkovu spokojenost, a tím i jeho věrnost, vědí, proč je nutné péči o zákazníky věnovat zvýšenou pozornost
Firma získá pracovníky, kteří si uvědomují, že péče o stávající zákazníky je důležitá stejně jako získávání nových zákazníků, je položen základ k tomu, aby mohla být firma plně orientovaná na péči o zákazníka

Péče o zákazníka

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a sedm ? Součet zapište číslicemi.