Obchodní dovednosti - průřez

Kurz na míru

Základní info

Situace z praxe:
Zákazník si pořídil méně kvalitní a přesto dražší výrobek přímého konkurenta? Konkurenční boj zesiluje a je stále obtížnější se u zákazníka prosadit a získat si jeho přízeň?
Je tedy třeba upnout pozornost na pracovníky, kteří firmu reprezentují, a tím mohou ovlivnit přímo zákazníkovo rozhodnutí?

O čem se povede dialog:
Jak splnit základní očekávání klienta a firmy? Jak přistupovat k řešení úkolů a problémů? Profesionální vedení obchodního jednání, jeho skladba a posloupnost. Navázání kontaktu a první dojem jsou důležitou součástí úspěšného jednání. Jaké vyjadřování u klienta je nejvhodnější a jaké volit otázky? Vedení prodeje pomocí užitků a jak reagovat na námitky. A o dalších otázkách, které k danému tématu položíte...

Očekávaný přínos:
Účastníci získají větší sebevědomí, naučí se vyhodnocovat průběh a výsledek obchodního jednání, díky využití profesionálních technik budou lépe dosahovat zákazníkova souhlasu s objednávkou
Firma získá obchodníky, kteří ovládají základní techniky profesionálního obchodního jednání, a tím jsou úspěšnější, a tím firma dosahuje většího zisku

Obchodní dovednosti - průřez

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a devět ? Součet zapište číslicemi.