Marketingové plánování

Kurz na míru

Základní info

Cíl: Orientace v procesu tvorby marketingových strategií. Prostřednictvím nových poznatků i praktických ukázek se zdokonalit ve schopnosti vytvořit konkrétní marketingový plán.

Obsah:                                                                                                                 Stanovení cílů firmy s ohledem na výsledky analýzy SWOT.                                        Stanovení rozvojové (resp. útlumové) strategie firmy z hlediska krátkodobého a dlouhodobého výhledu                                                                                                               Stanovení konkurenční strategie                                                                           Strategická orientace firmy s ohledem na cílové skupiny a obchod                              Posouzení konkurenčních výhod a stanovení opatření pro střet s konkurencí                    Metody a techniky výzkumu trhu, výzkumy cenových citlivostí zákazníků                                                                                                                 Využití informací marketingového průzkumu pro úspěšnost obchodního jednání                     Statistické zpracování dat, výběr vzorku při průzkumu trhu, práce se vzorkem při výzkumu trhu z hlediska jeho velikosti, spolehlivosti a přesnosti                                                       Distribuční politika, úvod do logistiky, lokalizace tržního podílu v distribučním kanálu

Marketingové plánování

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a pět ? Součet zapište číslicemi.