Marketing CIMA B / Long-time Alternate

Základní info

 Nejnižší cena tohoto certifikovaného kurzu v celé ČR !!! 
 Stále držíme ceny roku 2008.*

 Kvalitativní standardy školení na nejvyšší úrovni.
 Více o celém Systému marketingového vzdělávání CIMA naleznete
zde.

 
Marketing CIMA B / Long-time Alternate
(Dlouhodobá varianta kurzu)

 
 • Dlouhodobá varianta kurzu
 • Studium rozloženo do 4 měsíců
 • Cíl kurzu

  Prohloubit znalosti získané v kursu Marketing CIMA A a především zdokonalit praktické dovednosti při aplikaci poznatků. Studium je zaměřeno na hlubší analýzu jednotlivých aspektů marketingové politiky a strategie firmy se značným důrazem na praktické implementační aktivity spojené s prováděním marketingových rozhodnutí.
  Práce v malých skupinách při řešení modelových příkladů a případových studií je podstatnou částí všech výukových modulů. Cca 15 % času je věnováno počítačové simulaci skutečného trhu, kde skupinky účastníků mezi sebou soutěží o dosažení nejvyššího zisku.

  Komu je kurz určen

  Absolventům kurzu Marketing CIMA A, absolventům studia marketingu na VŠ (zkouška Marketing CIMA A není podmínkou zařazení do kurzu Marketing CIMA B). vedoucím obchodním  manažerům  a specialistům  útvarů  marketingu.

  Osnova kurzu

  • výzkum trhu, tvorba marketingového rozpočtu, analýza dat,
  • finanční analýza, metody výběru investic, marketingové plánování, stanovení obchodní strategie, organizace marketingu,
  • mezinárodní marketing, vnitřní analýza, vnější analýza, formulace hlavních problémů, reformulace cílů,
  • volba strategie, kalkulace finančních důsledků zvolené strategie, krátkodobá a dlouhodobá strategie, praktická implementace - prováděcí marketingový plán.
  • řízení marketingové implementace, marketingový audit, opakovací lekce, příprava ke zkoušce
  • Marketingová hra (s podporou PC)

     
  Závěr kurzu
  Po ukončení výukové části posluchači obdrží "Potvrzení o účasti".
  Součástí kurzu je závěrečná zkouška. Úspěšní absolventi obdrží Certifikát Marketing CIMA B, uznávaný v zemích Evropské unie.
  Podmínkou účasti na zkoušce Marketing CIMA  B (bez absolvování kurzu Marketing CIMA B) je složení zkoušky Marketing CIMA A.
   
  Studijní materiály

  • učební texty pro každý blok, pracovní listy se zadáním cvičebních příkladů, případové studie včetně standardních odpovědí
  • závěrečné shrnutí látky, testovací příklady a případové studie pro přípravu na zkoušku

  Metodika kurzu, forma studia
  Náplň kurzu je rozdělena do čtyřhodinových výukových bloků. Každý blok je kombinací výkladové části a aktivního procvičení látky při řešení příkladů a případových studií.

  Lektorské zajištění
  Externí spolupracovníci společnosti INSTITUT INPRO, a.s. jsou akreditováni Českým institutem pro marketing (CIMA) pro výuku tohoto programu.

  Cena kurzu
  32.000,- Kč + 19% DPH za jednoho účastníka*.
  Jde-li o rekvalifikaci přes ÚP, DPH odpadá.
  V ceně je zahrnut poplatek za závěrečnou zkoušku.
  Informace o slevách zde.

  Místo konání
  V učebnách společnosti INSTITUT INPRO, a.s., Praha 1, Samcova 1.

  Termín závěrečných zkoušek
  Závěrečné zkoušky se konají vždy v lednu a v červnu. O aktuálním termínu budete vždy v předstihu na tomto místě informováni.

  Příprava na zkoušku Marketing CIMA B
  Opakovací seminář / simulace zkoušky - není součástí kurzu Marketing CIMA B. 
  Více informací zde.

  Garant
  Český institut pro marketing (CIMA), člen Evropské marketingové konference EMC.

   
  * AKCE PRODLOUŽENA - Vzhledem k aktuální hospodářské situaci platí ceny roku 2008 do odvolání.
   

  Marketing CIMA B / Long-time Alternate

  Vybraný termín:

   Praha

  Cena

  Kontaktovat dodavatele


  Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a sedm ? Součet zapište číslicemi.