Komunikace ve firmě

Kurz na míru

Základní info

Situace z praxe:
Firma, kde pracují vynikající odborníci, se opakovaně potýká s problémy mezilidských vztahů, časté fluktuace a získávání nebo udržení zákazníků. Občas vzniknou i problémy s produktivitou práce a s organizační kázní zaměstnanců. Aby firma byla konkurenceschopná, je na odbornost pracovníků kladen velký důraz. Všeobecně jsou uznáváni jen ti pracovníci, kteří rozumí speciálnímu žargonu a kteří se věnují studiu nových, odborných poznatků a projektování nových produktů. Otázka jednání s lidmi je nedůležitá a nepřikládá se ji velký důraz. Zákazník, který moc nerozumí odborníkům, jakoby byl pro některé pracovníky firmy tak trochu méněcenný. Potíže v oblasti "jednání s lidmi" nabývají takových rozměrů, že vážně ohrožují život celé firmy. Je důležité si uvědomit, že komunikace uvnitř i navenek je základní kámen úspěchu. Na jakých úrovních by se dala komunikace vylepšit?

O čem se povede dialog:
Komunikace je klíč k úspěchu - nebo naopak. Jaké znaky obvykle mívá produktivní komunikace? Jaký je vztah mezi verbální a neverbální složkou komunikace a jak je lze zlepšovat? Jaké časté komunikační chyby dělají manažeři a proč, jak se jich vyvarovat? Které komunikační dovednosti je vhodné začít zlepšovat nejdříve? A o dalších otázkách, které k danému tématu položíte...

Očekávaný přínos:
Účastníci získají nebo si osvěží užitečné poznatky o produktivní profesionální komunikaci, zorientují se v procesu, složkách a stylech komunikace, získají dovednosti a rozvinou schopnost zlepšovat svůj preferovaný komunikační styl, a tím posílí své profesionální kompetence
Firma získá klíč k růstu prosperity a úspěšnosti a posílí podstatnou součást své kultury

Komunikace ve firmě

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a osm ? Součet zapište číslicemi.