Instinkt zabijáka - Strategie

Kurz na míru

Základní info

Cílem je naučit vás vytvořit dlouhodobě ziskovou strategii vaší firmy. Najdete směr příštího vývoje.


Podstatná část školení bude věnována analýze vašich písemných dotazů a diskusi.
Obdržíte cenné rady na mnoha příkladech z praxe.


Z obsahu:

19 z 20 lidí neví, jak vytvořit správnou strategii
Strategické řízení představuje 70 % úspěchu
Typický strategický plán je zbytečně složitý
Strategie na 1 stranu A4, bez vzorců a tabulek, jen 1 věta, jen 1 graf
Postup strategie na 1 stranu v 5 krocích
2 konkrétní vzorové příklady
Sebekanibalizace - Cílem je dočasný monopol a získání „nespravedlivých výhod“
3 vlastnosti skvělých strategií
10 hlavních strategických chyb
Benchmarking a jeho nevýhody
Rozšíření řady
Konkurence není váš problém
6 chyb, které souvisí s konkurencí
Cíl - Dočasný monopol
Ceny a chyby u tvorby cen
Velký omyl zvyšování obratu, nejlevnější je většinou nejslabší na trhu
Trvalá udržitelnost
Postup, jak dosáhnout změn uvnitř podniku ve 3 krocích


Najdete odpovědi na tyto otázky:
Proč je odstupné levnější než nedodržování strategie?
Proč jsou většinové názory špatné (i na strategii)?
Jaké jsou špatné cíle?
Proč je sebekanibalizace dobrá?
Proč zisk není výsledkem bitvy konkurenčních produktů, ale výsledkem útěků?
Proč je hloupé být odvážný, když útěkem vyděláte více?
Proč na trhu nezvítězí nejlepší produkty?
Jaká je základní chyba strategie?
Proč je lepší být první než být lepší? A jak to uděláte?
Co udělaly firmy, které jsou jedničkou na trhu?
Proč vám reklamní agentury tvrdí, že rozhoduje image?
Co je měřítkem úspěchu?
Co brání firmám a lidem v řádovém zlepšení o tisíce procent?
Jak najdete, kde mají vaši zákazníci největší problémy?
Jak se stanovují ceny?
Kdy stanovit vysoké a kdy nízké ceny?
Proč cena nesmí být nízká, ale dostupná?
Jaké ceny testovat?
Kdy slevy vůbec nepotřebujete?
Kde vezmete peníze na reklamu?
Kdy se objeví napodobitelé a jak jim ztížíte kopírování?
Jak dlouhodobě uspějete?
Proč je většina výzkumů na nic?

Instinkt zabijáka - Strategie

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.