HLASOVÁ A MLUVNÍ VÝCHOVA - přirozený mluvený projev a rétorika

Základní info

Mluvíte denně? Mluvíte často? Působí vám to potíže? Unavuje to váš hlas? Je to pochopitelné, protože lidský hlas jako jeden z nejpřirozenějších komunikačních prostředků není pouze zprostředkovatelem informací, ale především komplexně vypovídá o člověku, jeho osobnosti, fyzických dispozicích a v neposlední řadě i o jeho psychickém stavu.

Nalezením a osvobozením svého přirozeného hlasu můžete objevit sebe, svou jedinečnost, neopakovatelnost, své skutečné sebevědomí. Používání přirozeného hlasu působí příznivě na chuť komunikovat osobně, zejména v kontextu dnešní doby, která je významně ovlivněna působením masmédií a elektronické komunikace.

Kurz hlasové a mluvní výchovy je veden záměrem umožnit každému poznání fyziologie tvorby hlasu a uvědomění si základních pocitů svého těla, znovuobjevení přirozeného dýchání, hlasového aparátu a jeho přirozeného používání s důrazem na respektování jedinečnosti každého člověka. Osvojením si takové dovednosti člověk získává osobitý tvůrčí prostředek pro kultivovanou komunikaci.

Trénink hlasové a mluvní výchovy je užitečný pro lidi, kteří ve svém povolání využívají mluvené formy jazyka jako jednoho z pracovních prostředků, ale i pro ty, kteří chtějí dobře a kultivovaně mluvit a zvýšit tak své sebevědomí, ale i uplatnění v různých profesích, které jsou založeny na komunikaci i pro ty, kteří chtějí pracovat na rozvoji svojí osobnosti a dosáhnout vnitřní i vnější harmonie.
Hlasová výchova je tedy určena nejenom pro herce, novináře, moderátory, tiskové mluvčí, učitele, lektory a podobné profese, u kterých předpokládáme kultivovaný jazykový projev a přirozený hlas za samozřejmost, ale i pro ostatní povolání, ve kterých se často pracuje s hlasem a komunikuje s lidmi, pořádají prezentace a veřejná vystoupení.

Obsah

 • Sebeuvědomění
 • Probuzení emocí
 • práce s prožitky
 • Pěstování vnitřní citlivosti vůči sobě i okolí
 • Práce s dechem
 • Přirozené probuzení hlasu
 • Hledání vnitřního obsahu sdělení
 • Sluchová citlivost
 • Analýza hlasů veřejně známých osob
 • Osobní analýza hlasu
 • Hlasová terapie
 • Mluvní výchova

Forma výuky
Semináře složené z teoretické a praktické části s důrazem na cvičení a trénink, individuální diagnostika, hlasová terapie. Předpokladem je aktivní spolupráce posluchačů, doporučujeme pohodlné oblečení.
Celodenní trénink nebo večerní semináře, individuální přístup k posluchačům

Lektor
VŠ pedagog hlasové výchovy DAMU - lektor kultury komunikace, využívající ojedinělou metodu práce s hlasem (psychosomatika a analýza podle hlasu)

HLASOVÁ A MLUVNÍ VÝCHOVA - přirozený mluvený projev a rétorika

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a jedna ? Součet zapište číslicemi.