Finanční analýza - krok po kroku až k souhrnným analýzám

Kurzem Vás provede 'Lektoři z firmy: ICT Pro s.r.o. - školení garantují zkušení profesionálové z praxe z týmu Strict Professionals'

Základní info

Přijďte se seznámit s metodami finanční analýzy jakožto pomocnými nástroji pro odhalení slabých a silných stránek společnosti. Poskytneme Vám ucelený pohled na průběžné vyhodnocování finančního zdraví firmy, na interpretaci výsledků finanční analýzy. Naučíte se řízení nákladů, vyhodnocovat vztah nákladů, tržeb a zisku, jak a kde nacházet volné finanční zdroje a mnoho dalšího. Součástí školení jsou i praktická procvičení.
  • Základní termíny finanční analýzy
  • Základní termíny finanční analýzy
  • Metody finanční analýzy
  • Rozdílové ukazatele likvidity
  • Ukazatele na bázi přidané hodnoty (MVA, EVA)
  • Poměrové ukazatele a jejich význam
  • Ukazatele likvidity (liquidity ratios)
  • Ukazatele aktivity (asset utilization ratios)
  • Ukazatele zadluženosti (debt ratio)
  • Soustavy poměrových ukazatelů - bonitní modely

Finanční analýza - krok po kroku až k souhrnným analýzám

Vybraný termín:

16.12.2021 –  17.12.2021  Jihomoravský kraj

Cena
7200 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a jedna ? Součet zapište číslicemi.