Controlling s vazbou na "BENCHMARKING"

Kurzem vás provede

Základní info

Kurz primárně cílený finančním manažerům a dalším pracovníkům finančního řízení firem, kteří ve svých činnostech posuzují a rozhodují nebo ovlivňují finanční stabilitu firmy, kteří již zvládají a běžně ve svých činnostech užívají standardní metody měření výkonnosti a chtěli by rozšířit své poznatky o další nástroje a postupy. Takové nástroje a postupy, které jim umožní získat více informací o skutečné finanční situaci a výkonnosti, zapojit do hodnocení více faktorů a zvýšit tak kvalitu svých rozhodnutí, která mohou být důležitým faktorem v zajišťování stability, výkonnosti a konkurenceschopnosti firmy. Účastníci kurzu získají návod k využití metodiky a nástrojů benchmarkingu. Na konkrétních příkladech jim bude ukázáno, jak je možné metodiku benchmarkingu efektivně použít ve vlastní organizaci a sestaví si postup aplikace na vlastních procesech.
  • Ukazatele pro měření výkonnosti podniku
  • Ukazatele pro měření výkonnosti podniku
  • charakteristika moderních přístupů k měření výkonnosti
  • Způsoby výpočtu EVA
  • Ukazatel DCF (Discounted Cash Flow)
  • Komplexní metody měření výkonnosti
  • Benchmarking
  • Praktická cvičení

Controlling s vazbou na "BENCHMARKING"

Vybraný termín:

22.7.2021 –  23.7.2021  Praha

Cena
7200 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a dvě ? Součet zapište číslicemi.