ZPĚTNÁ VAZBA - jak efektivně podávat zpětnou vazbu

Základní info

Poskytování zpětné vazby je obtížné pro toho, kdo ji má dát, i pro toho, kdo ji přijímá.  Zpětná vazba říká, co je dobrého a v čem pokračovat, co se nedaří a co změnit.

Bez správné zpětné vazby nelze účinně hodnotit a motivovat lidi, zvyšovat výkonnost a budovat firemní kulturu.


CÍLOVÁ SKUPINA

Manažeři, vedoucí pracovníci, personalisté

Přínosy

 

 • Pochopit hloubku a přínosy zpětné vazby
 • Naučit se dávat a přijímat zpětnou vazbu za pomoci odborníka na obtížné situace
 • Zmírnit nebo odstranit obavy ze zpětné vazby
 • Získání a poskytnutí skutečné zpětné vazby z pracoviště (lze jen mezi kolegy)
 • Naplánování zacházení se zpětnou vazbu v praxi

 

Firemní trénink v tomto podání cílí na významné změny ve firemní praxi.

Interaktivní praktický návod a nácvik poskytování zpětné vazby vč. individuálního zhodnocení provedení ZV lektorem i účastníky.

Trénink

Forma: trénink (částečně workshop)

 

 • moderované diskuze v plénu
 • paralelní diskuze a tréninky v malých skupinách (2-4 osoby)
 • trénink a videotrénink (podle zvládání v daném čase a možností účastníků)

 

 

OBSAH

 • Co je a co není zpětná vazba
 • Proč podávat zpětnou vazbu
 • Komu a kdy podávat ZV
 • Zásady poskytování ZV
 • Poskytování pochvaly a kritiky
 • Dialog, respekt a empatie při hodnocení
 • Nácvik správného podávání ZV

Využití zpětné vazby jako nástroje:

 

 • poznání, jak mě vidí okolí a porovnání s vlastním pohledem
 • sebekontroly a vlastního rozvoje
 • rozvoje pracovního prostředí

 

(diskuze, lektorská minilekce)

Pravidla a techniky zpětné vazby:

 

 • jak se dává a přijímá zpětná vazba
 • upozornění na funkční a nefunkční techniky a přehnané teoretické rady, které brzdí spontánnost zpětné vazby

 

(diskuze, lektorská minilekce)

Grid styly myšlení a chování podle prof. Blakea a dr. Mouton:

 

 • Styly myšlení a jejich identifikace
 • Dopady stylů myšlení na motivaci dávat a přijímat zpětnou vazbu
 • Uvěřitelnost (autentičnost) zpětné vazby

 

(diskuze, lektorská minilekcí, trénink)

 

 • Trénink obecné zpětné vazby dle volby účastníků

 

(paralelní trénink v malých skupinkách)

 

 • Účastníci si dávají skutečnou zpětnou vazbu 

 

(paralelní rozhovory ve dvojicích)

 

 • Upozornění na komunikační stereotypy u vybraných účastníků:
  Trenér upozorní účastníky na vhodné a nevhodné návyky a doporučí alternativní způsoby formulací. Často je třeba vysvětlit také přirozené způsoby myšlení, aby účastníci pochopili, kdy má zpětná vazba šanci na úspěch.
  (Podrobněji lze probrat v jednodenním komunikačním tréninku).

 

(diskuze, lektorská minilekce)

 

 

 • VOLITELNĚ: základy neverbální komunikace

 

(hra s obrázky, diskuze)

 

 • VOLITELNĚ: videotrénink zpětné vazby

 

(vybrané dvojice zkusí kvalitní zpětnou vazbu na kameru)

 

 • Zpracování výstupů na flipchart – praktická aplikace zpětné vazby ve skupině

 

(workshop, prezentace v plénu)

Plánovaný obsah je citlivě uzpůsobován aktuální situaci, dovednostem a postojům účastníků.

Výstupy:

 

 • Facilitátor zpracuje protokol s výstupy z tréninku pro zadavatele 
 • Každý účastník si odnese svůj malý závazek, jak podpoří zacházení se zpětnou vazbou v rámci firmy + plán s kým si potřebuje vyměnit zpětnou vazbu v rámci firmy
 • Účastníci vytvoří velké plakáty na témata:
 • jak chceme se zpětnou vazbou nakládat ve firmě (= pravidla k vylepení po firmě)
 • co si z tréninku odnášíme (= zpětná vazba pro zadavatele do protokolu)
 • Z tréninku je pro zadavatele k dispozici sken zpětných vazeb od účastníků na proběhlou vzdělávací akci. (jen firemní)

Účastníci: ideálně 6 – 15 osob

Rozsah: 9:00 – 17:00

 

 

Možná pokračování

Na jednodenní trénink lze navázat následujícími kroky:

 

 • Sebezkušenostní a zážitkový workshop Feedback založený na metodě Synergogy:
  Workshop je určen k pochopení a úpravě postojů větší skupiny lidí. Zpětná vazba je jedna z nejdůležitějších situací, kde je tato forma workshopů nejúčinnější.
 • Trénink efektivní praktické komunikace pro obtížné situace:
  Jednodenní trénink sestavený z témat, která jako konzultant řeším se svými zákazníky nejčastěji. Jedná se o malé množství jednoduchých principů, které mají velký vliv na výsledky komunikace.

ZPĚTNÁ VAZBA - jak efektivně podávat zpětnou vazbu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a jedna ? Součet zapište číslicemi.