Zavedení a dlouhodobé řízení systému změn

Kurz na míru

Základní info

Situace z praxe:
Společnost má problémy v oblasti vnitřní komunikace a organizace procesů. V rámci snahy o změnu tohoto stavu došlo k dílčím změnám na manažerských pozicích. Stále se ovšem nedaří razantněji změnit firemní kulturu a s ní spojené negativní procesy, postoje a rituály. V současné době jsou nastaveny některé procesy ve společnosti velmi neefektivně a nepružně. To již v současné době společnost brzdí a v mnoha případech ohrožuje realizaci uzavřených obchodních případů. V budoucnu to zřejmě přinese stagnaci.

Návrh řešení:
Zmapování firemní kultury a vytipování problematických oblastí ve společnosti
1. Provést plošný screening - zmapování základního rámce firemní kultury a problematických oblastí ve společnosti.
2. Realizovat rozhovory s TOP a středním management.
3. Zmapovat současnou úroveň řídících struktur.

Tvorba změn šitá na míru
1. Společně s vedením firmy - Identifikace a upřesnění problematických oblastí, které budou řešeny v první etapě. Návrh následných etap. (další etapy jsou specifikovány postupně dle vývoje celého projektu).
2. Společně s vedením firmy - Vytipování vedoucích jednotlivých projektů a stanovení jejich pravomocí a zodpovědností.
3. Společně s vedoucími projektů - Sestavení projektových týmů, které jsou doplněny o odborné konzultanty společnosti AZ-DIALOG.
4. Stanovení harmonogram prací.
5. Dohled nad průběhem prací jednotlivých projektových týmů prostřednictvím odborných konzultantů a vedoucího projektu společnosti AZ-DIALOG.
6. Ve spolupráci s vedoucími týmů - předložení návrhů změn
7. Upřesnění, popřípadě přepracování konečné podoby návrhu změn, tak aby změny akceptovatelné pro všechny zúčastněné strany (vedení společnosti, projektové týmy, AZ-DIALOG )

Efektivní realizace změn
1. Realizace odsouhlasených návrhů změn prostřednictvím realizačních týmu.
2. Dlouhodobý dohled odborných konzultantů, vedoucí k zajištění trvalého zavedení změn a jejich dalšího kontinuálního rozvoje.

Zavedení projektového řízení
1. Proškolení skupiny sestavenou z vrcholového managementu a budoucích vedoucích projektových týmů
2. Spoluúčast formou konzultací s vrcholovým managementem na stanovení pravomocí a odpovědností vedoucích projektových týmů
3. Dohled formou poradenství s vedoucími technických projektových týmů nad tvorbou, organizací a práci projektových týmů.

Zavedení a dlouhodobé řízení systému změn

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a devět ? Součet zapište číslicemi.