Zásobování

kurz

Základní info

Délka : 1 den
Počet účastníků: 12 - 15 osob
Struktura účastníků: Střední management působící v oblasti logistiky

Obsah: Metodika sledování zásob, Základní logistické schéma, Výpočty obrátky zásob, Cvičení, Plánování zásob, Informace z obchodního oddělení, Informace z výroby, Vlivy nabídky, Vlivy poptávky, Ceny zásob, Cvičení
Řízení a vyhodnocování zásob a hotových výrobků, Minimální zásoba a její funkce, Průměrná zásoba, Změna druhu zásob, Kalkulace cen zásob hotových výrobků, Evidence zásob, Cvičení, Kontrola, Inventarizace zásob materiálu a hotových výrobků, Sledování obrátky zásob u jednotlivých typů a druhů, Odpovědnosti pracovníků, Cvičení

Školení je pojato jako kombinace výkladu (cca 40%), cvičení a diskuse nad aktuálními problémy (cca 60%). Každý účastník obdrží manuál, jehož obsahem jsou základní teze k jednotlivým tématům, psací potřeby a poznámkový blok.

Zásobování

Vybraný termín:

 Olomoucký kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
27 000 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.