ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM

Kurz na míru

Základní info

Dokažte zaměstnancům, že na jejich názoru záleží

 • Podpoříte loajalitu Vašich lidí
 • Neztratíte ty, na kterých Vám opravdu záleží

 

Chcete zvýšit spokojenost zaměstnanců? Potřebujete mít k dispozici komplexní a strukturovaný přehled jejich názorů a vědět, co je skutečně trápí? Zajímá Vás, proč zaměstnanci odcházejí? 

Dobře naslouchat názorům zaměstnanců je dnes ještě důležitější, než kdykoli dříve. Se Zaměstnaneckým průzkumem od TCC online získáte snadno a rychle zajímavé a užitečné informace o své firmě. To vše při důsledné ochraně anonymity respondentů.

Mezi nejvíce využívané varianty zaměstnaneckého průzkumu patří Průzkum spokojenosti, angažovanosti a loajality zaměstnanců.

Průzkum spokojenosti, angažovanosti a loajality zaměstnanců

Průzkum spokojenosti zaměstnanců je moderním nástrojem pro podporu HR procesů ve společnosti. Přináší užitečné informace o spokojenosti zaměstnanců v různých oblastech a poskytuje strukturovanou zpětnou vazbu potřebnou pro cílená a efektivní následná opatření. Naše průzkumy pak sledují nejen spokojenost zaměstnanců, ale i jejich angažovanost a identifikaci se společností.

Výhody Průzkumu spokojenosti zaměstnanců od TCC online

 • Získáte flexibilní nástroj s nadstandardními funkčnostmi, který dokáže pružně reagovat na Vaše potřeby.
 • Ihned po realizaci průzkumu budete mít v ruce jasné a přehledné výstupy.
 • Kromě spokojenosti zaměstnanců změříte i angažovanost a loajalitu.
 • Prostřednictvím funkce „Smart zprávy” získáte běžně přes 500 možných kombinací výstupních zpráv.
 • Automaticky rozpoznáte nejrizikovější skupiny zaměstnanců ve Vaší společnosti.
 • Díky intuitivnímu a uživatelsky přátelskému prostředí přesahuje průměrná návratnost 80 %, čímž se zvyšuje vypovídací hodnota.
 • Umožní realizaci v libovolných jazycích.

 

Exit Interview

Exit Interview podává informace o tom, jak byl odcházející zaměstnanec spokojen s hodnocením, vedením a zpětnou vazbou od přímého nadřízeného, jak srozumitelné mu byly jeho cíle. S pomocí dotazníku Exit Interview se můžete zaměřit také na mezilidské vztahy na pracovišti, na hodnocení rozsahu zodpovědnosti, přiměřenosti práce a příležitosti k rozvoji. A konečně, Exit Interview zjišťuje také ochotu odcházejícího zaměstnance doporučit společnost svému známému. Kladná odpověď pak ukazuje na pozitivní přístup ke společnosti a vnímání společnosti jako solidního zaměstnavatele.

Výhody Exit Interview od TCC online

 • Snadno identifikujete problémové oblasti dle Vámi zvolených kritérií.
 • Díky anonymnímu dotazování získáte upřímnější a pravdivější odpovědi než při face to face rozhovoru.
 • Přináší jasný obrázek o tom, co konkrétně způsobuje fluktuaci ve Vaší společnosti.
 • Šetří Váš čas.

 

Potřebujete více informací, případně ukázku jak vše funguje? Ozvěte se nám na info@tcconline.cz.

Rádi Vám zdarma a nezávazně Zaměstnanecký průzkum od TCC online představíme.

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a sedm ? Součet zapište číslicemi.