Vztahový leadership

Základní info

 

Synergie vztahů 1+1=>2

Jak často zažíváte ve vztazích synergický efekt?

Nejvyšší možnost vzájemného rozvoje je ukrytá právě ve vztazích. Víte, co nás udržuje zdravé a šťastné v průběhu života?
75 let trvající studie Harvardské univerzity zjistila, že to jsou právě vztahy.

Proč zvolit tento program

 • Získáte uvědomění hodnot a zákonitostí, které zásadně ovlivňují a formují naše vztahy.
 • Zvládnete prakticky využívat poznatky v budování a péči o vztahy na všech úrovních.
 • Projdete procesem, kdy naroste ve vašich vztazích vzájemné pochopení, respekt a důvěra.
 • Pochopíte, jak společně utvářet prostředí, které je přitažlivé, vzájemně podporující rozvoj, výkonnost a spolupráci všech přítomných.
 • Získáte konkrétní inspirativní tipy, jak budovat vztahy a podporovat vzájemnou důvěru.

Komu je určen

Všem manažerům, leaderům, vedoucím týmů i jejich partnerům a všem lidem, kteří chtějí využít plně potenciál ukrytý ve vztazích.

Obsah

 • Získáte uvědomění hodnot, které jsou pro vás ve vztazích důležité a najdete jejich soulad.
 • Uvědomíte si, na čem stojí hodnota vašeho vztahu
 • Zažijete společnou radost a uspokojení z toho, co jste dosud vybudovali.
 • Zažijete chvíle vzájemného uznání a respektu
 • Pochopíte, v čem spočívá smysluplnost vašeho vztahu a proč ho stojí za to rozvíjet.
 • Najdete, co můžete konkrétně udělat, aby se vám spolu dařilo lépe.
  objevíte konkrétní věci, které je žádoucí změnit a jakých cílů chcete dosáhnout pro posílení vašeho vztahu.
 • Posunete se v empatické komunikaci pro vedení rozhovorů i o nepříjemných tématech
 • S empatií a vzájemným respektem najdete soulad v konkrétních závěrech.
 • Zvládnete zdravě řešit konflikt

V dvoudenním workshopu si vyzkoušíte uplatnění klíčových principů pro zlepšení úrovně vašich vztahů. Budeme prakticky „trénovat klíčové principy pro zdravé vztahy“.

Mnohdy jsme soustředění pouze na svůj individuální výkon, dosahování a osobní odpovědnost. Proto máme omezenou pozornost a prostor k vytváření osobních vztahů. Ochota spolupracovat se upevňuje empatickou otevřeností a zájmem, který vytváří pocit důvěry a blízkosti.

PAMATUJTE: vše se rozvíjí díky pozornosti, zájmu a vědomým tréninkem mnohem rychleji, než kopírováním zlozvyků, které naše vztahy narušují.

Možná nevíte, že…

 • empatie a respekt jsou jako olej v kolech strojů a dobře naolejované stroje fungují lépe.
 • organizace mohou zvýšit výkon prostřednictvím osobnostního rozvoje zaměstnanců a tím se zlepší jejich pracovní návyky a sebedůvěra.
 • přijetím přístupu orientovaného na vztahy můžete jako lídři získat větší vzájemnou důvěru a zlepšit dlouhodobou udržitelnost týmů.
 • všichni potřebujeme zážitky respektu, vzájemné důvěry a podpory pro lepší spolupráci, výkon a šťastný život.

„Pokud budeme věnovat dostatek pozornosti a péče vztahům, budou vzkvétat. A díky tomu se nám bude skvěle dařit jak v  práci, tak i  rodině“.

 

Proč pečovat o vztahy? Pusťte si inspirativní videa:

https://www.ted.com/talks/robert_waldinger_what_makes_a_good_life_lessons_from_the_longest_study_on_happiness/transcript#t-371564

https://www.ted.com/talks/margaret_heffernan_why_it_s_time_to_forget_the_pecking_order_at_work

 

Vztahový leadership

Vybraný termín:

15.5.2020  Praha

Cena
14000 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a čtyři ? Součet zapište číslicemi.