Výcvik Systemické koučování - rekvalifikační akreditovaný MŠMT - 6x 2 dny

Kurzem Vás provede Mgr. Pavla Pavlíková, PCC

Inspirativní a motivační kouč zaměřující se na úspěšné zvládnutí manažerské role, motivaci a využití principů a technik koučování při práci s lidmi,…

Základní info

Výcvik akreditovaný MŠMT jako rekvalifikační kurz pro pracovní pozici kouč

O co jde

Praktický výcvik koučovacích principů, technik a dovedností a zároveň reflexe a rozvoj postojů a vzorců myšlení užitečných pro práci s lidmi.
To, jak přemýšlíme, určuje, jak budeme jednat.

Co o výcviku říkají účastníci

Systemické koučování vedené Pavlou se pro mě stalo něčím, co bych doporučil úplně každému. Každý máme svůj životní příběh, který nás ovlivňuje a určuje naše rozhodování, chování, způsob, jakým přišupujeme k řešení, ale i jazyk a slova, která volíme. Pokud chcete více poznat ten váš a lépe pochopit i příběhy těch ostatních, musíte prostě přijít a vyzkoušet to. Otevře vám to oči!

Trénink systemického koučování vedený akreditovaným koučem Pavlou Pavlíkovou je pro mne velmi užitečný z mnoha důvodů. Naučila jsem se lépe a vhodněji klást otázky tak, abych pouze neradila svým partnerům při komunikaci, ale aby si oni sami byli schopni nalézt řešení a odpovědi.

V rámci manažerské práce s lidmi dokážu mnohem lépe rozlišovat, co je důležité pro mě a moji práci, a co je důležité pro mé podřízené. Vedu je k větší autonomii, což pro ně znamená rozvoj, vyšší zodpovědnost, ale také větší motivaci a radost z úspěchu.

Výcviky Pavly Pavlíkové jsou plné pohody, pochopení, ale i tvrdé a smysluplné práce.

Další reference účastníků najdete zde

Komu je program určen

 • Koučům (externím a interním), lektorům
 • Manažerům
 • Personalistům
 • Obchodníkům
 • Všem, kteří pracují s lidmi, potřebují s nimi efektivně komunikovat, ovlivňovat a rozvíjet je


Co získáte

 • Budete efektivněji komunikovat s druhými a ovlivňovat je (i sebe)
 • Budete vědět, kdy dát prostor druhému a kdy trvat na svém
 • Větší nadhled a lépe zvládnete komplexnější úkoly a projekty
 • Budete lépe formulovat cíle a dosahovat jich
 • Budete vytvářet srozumitelnější zadání pro partnery (propojovat firemní cíle s osobními)
 • Budete schopni více zapojovat a rozvíjet druhé, jejich potenciál
 • Dokážete pracovat a vyjít s širším spektrem rozmanitých lidí
 • Dokážete více oceňovat druhé i sebe

Z jaké filozofie výcvik vychází


Systemický přístup*), neurofyziologie, pozitivní psychologie, antropologie, kvantová fyzika a vědy zkoumající chování živých systémů.
*) Systemický přístup je charakterizován hledáním a rozvíjením toho, co funguje a je užitečné. Ví, že druhého člověka nelze měnit zvenku, ale že můžeme podporovat a zařídit, aby se druhý člověk rozhodl pro změnu a pomoci mu změnu uskutečnit. Dívá se na člověka komplexně v celé šíři rolí, vztahů a příslušností k různým sociálním systémům (firma, rodina…). Při práci s druhými zvažujeme tuto hloubku a hledáme takové řešení, které vyhovuje všem rolím.  

Jak výcvik probíhá

Jde o komplexní 120 hodinový program v šesti dvoudenních soustředěních (16 hodin v jednom soustředění), která následují ve zhruba 6 týdenních intervalech. V mezidobí mezi soustředěními se účastníci ve dvojicích scházejí na 4 hodiny věnované praxi. Výcvik je ukončen závěrečnou prací a praktickou zkouškou.
Úspěšní absolventi získají Osvědčení o rekvalifikaci na základě akreditace MŠMT ze dne 21.11.2022, č.j. MSMT-30537/2022-2.

Výcvik probíhá ve skupině 6-8 lidí v koučovně INNERGY, s.r.o. (Pernerova 11/293, Praha 8).


Obsah

podrobný obsah zde

Výcvik Systemické koučování - rekvalifikační akreditovaný MŠMT - 6x 2 dny

akreditace MŠMT (další vzdělávaní pedagogických pracovníků), rekvalifikace - akreditované MŠMT (podle zákona č. 435/2004 Sb.)
Vybraný termín:

11.10.2024 –  8.3.2025  Praha Upřesnující informace k termínu
00:00 – 00:00 hod.

Cena
48 000 Kč + 0% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a deset ? Součet zapište číslicemi.