Vize, mise, strategie – praktický návod, jak sledit vizi a cíle podniku s každodenní praxí

Kurz na míru

Základní info

CÍL:
Aby firma prosperovala, musí všichni zaměstnanci táhnout za jeden provaz. Což se ale neobejde bez dlouhodobé motivující vize, jasných strategií a průhledných ročních plánů.

OBSAH:
* Vize a poslání firmy - jejich význam pro úspěch podniku a jak k nim dojít, aby je lidé skutečně využívali.
* Kdy je vize úspěšná, hlavní příčiny selhání.
* Postupné kroky vedoucí ke tvorbě dobré vize. Zapojení týmu do vzniku dobré vize a cílů firmy.
* Od vize k praxi.
* Formulace konkrétních cílů v klíčových oblastech podniku: finanční, obchodní, výrobně - technologické a v rozvoji lidí.
* Rozpracování harmonogramu jejich plnění a delegování úkolů do firmy.
* Jak zajistit časové plnění plánu a motivaci zaměstnanců.
* Hodnocení výkonu v průběhu roku, jak zvládat změny v plánech a projektech.

Metody výuky:
Interaktivní výklad lektora, ukázky na konkrétních příkladech z praxe, práce se situacemi účastníků. Ukázky tvořivých metod týmové práce - jak aktivně zapojit klíčové zaměstnance do tvorby vize a cílů firmy.

Vize, mise, strategie – praktický návod, jak sledit vizi a cíle podniku s každodenní praxí

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a dvě ? Součet zapište číslicemi.