Vedoucí a manažer kvality laboratoře IV.

Kurz na míru

Základní info

Zaměření: kurz "Vedoucí a manažer kvality laboratoře IV." odhaluje účastníkům komplexní požadavky na bezpečnost práce v laboratoři, zároveň cílí na  principy asertivního chování. Kurz navazuje na kurz Vedoucí a manažer kvality laboratoře III., ale jeho absolvování není podmínkou pro účast na této vzdělávací akci.
Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

Cílová skupina: vedoucí a manažeři kvality laboratoře se základními znalostmi systémů managementu, kteří si chtějí své znalosti a dovednosti prohloubit.

Obsah kurzu:

 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v laboratoři
 • Laboratorní řád a provozní řád
 • Odpady a chemické látky v laboratoři
 • Mimořádné události a havarijní připravenost v laboratoři
 • Záznamy o mimořádných událostech
 • Nácvik havarijní připravenost
 • Úvod do asertivity
 • Asertivní práva
 • Asertivní techniky - jak nám mohou pomoci a kdy je použít
 • Asertivní jednání ve vztazích
 • Procvičování asertivního jednání

 

Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.  
Cena kurzu se odvíjí od Vašich specifikací (délka školení - doporučujeme 2 dny, počet účastníků, cílová skupina). Nabídku kurz "na míru" Vám připravíme ZDARMA. Vaše dotazy zasílejte
prosím na info@systemy-jakosti.cz

 

Vedoucí a manažer kvality laboratoře IV.

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.