Vedoucí a manažer kvality laboratoře II.

Základní info

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen vedoucím a manažerům kvality laboratoře se základními znalostmi systémů managementu, kteří si chtějí své znalosti a dovednosti prohloubit. Není určen pro úplného nováčka bez znalosti systému managementu kvality (znalosti můžete získat praxí, nebo účastí na kurzech Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti a Vedoucí laboratoře - základní znalosti a dovednosti).

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Zaměříme se na definování procesů laboratoře, měření výkonnosti procesů, interní audity a řízení neshod (neshodné práce), metody, nástroje a motivace pracovníků. Kurz navazuje na kurzy Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti a Vedoucí laboratoře - základní znalosti a dovednosti, ale jejich absolvování není podmínkou pro účast na této vzdělávací akci.
Součástí kurzu jsou případové studie a praktické ukázky.

Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO ONLINE ŠKOLENÍ
Zkouška připojení a otevření virtuální učebny od 08.30 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

1. den: 9.00 až 16.00 hod.
 • Procesy v laboratoři
 • Schéma procesů
 • Monitorování a měření procesů (indikátory kvality)
 • Interní audity se zaměřením na audit procesu
 • Neshody, používané metody analýzy příčin, náprava a nápravná / preventivní opatření
 • Případové studie: procesy v laboratoři, stanovení kritérií pro monitorování a měření, indikátory kvality, analýza příčin
2. den: 9.00 až 15.00 hod.
 • Leader nebo manažer, rozdělení činností spadajících do oblasti řízení a vedení lidí
 • Charakteristiky dobrého leadera - 5Q, 5 úrovní leadershipu, 4M
 • Zhodnocení vlastního vůdcovství, identifikace sebeuvědomění, silných a slabých stránek
 • Styly vedení lidí
 • Nástroje podporující posun od manažera k leaderovi
 • Případové studie: test sebeuvědomění a empatie, audit silných a slabých stránek prostřednictvím testu MBTI, SWOT analýzy, 360 zpětné vazby, hodnocení leadershipu, stanovení plánu rozvoje

Vedoucí a manažer kvality laboratoře II.

Vybraný termín:

5.9.2024 –  6.9.2024  Praha

Cena
6 500 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a jedna ? Součet zapište číslicemi.