Vedení týmu

Kurz na míru

Základní info

Cíl: Osvětlit a prohloubit znalosti specifických procesů, které jsou typické při skupinové práci (Co přináší skupinová dynamika do pracovního výkonu jednotlivce? Zvýší se aktivita "týmových hráčů", když budou někým sledováni? Jsou lidé ve skupině náchylní k tomu přejímat poznatky druhých, nebo naopak shromažďují argumenty ve prospěch vlastního názoru? Co ovlivňuje vnímání člověka směrem k druhým lidem a skupinám?). Získat poznatky a metodologické zázemí k technikám umožňujícím skupinové kreativní řešení problémů.

Obsah :                                                                                                               Úspěšný tým - podmínky efektivnosti a diagnostika základních potřeb týmu                     Jak vytvořit a rozvíjet ducha týmové spolupráce                                                          Etapy vývoje týmu a role manažera v jednotlivých etapách                                           Rozvoj dovednosti řídit tým - zvolení adekvátního řídícího stylu odpovídající situaci, udržení soudržnosti týmu a řešení eventuálních problémů - řízení konfliktů                        Diagnostika silných a slabých stránek týmu - zhodnocení stávající situace, stanovení konkrétních opatření k nápravě a časový harmonogram                                           Motivace členů týmu - uspokojení individuálních i skupinových potřeb                               Jak reagujeme v interakci s druhými ? Efekty "sociální facilitace a lenivosti", efekt obecenstva, konformita - přizpůsobení se skupině, poslušnost v práci
Skupinové procesy - skupinová komunikace, skupinové myšlení, vůdcovství
Jak vnímáme jiné osoby ve skupině? Existují nějaké zákonitosti ?
Příprava na práci v týmu - příprava společného setkání, pomůcky
Techniky týmové práce - obecný vhled
Kreativní techniky - brainstorming (burza nápadů), brainwriting, metoda CNB (společný zápisník) Praktický nácvik týmové práce a vedení týmu
Proč týmy selhávají
TQM, stanovení cílů, controlling, kontinuální proces zlepšování, zpětná vazba

Vedení týmu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a tři ? Součet zapište číslicemi.