VEDENÍ, MOTIVACE A HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ - 3 denní

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro
manažery, kteří vedou lidi.

Cíl:
* Seznámit se s metodami, které mi umožní efektivně řídit podřízené
* Naučit se správně motivovat, přidělovat úkoly, delegovat, řešit nízkou výkonnost podřízených, zvládat konflikty a nedorozumění

Obsah:
* Role manažera v organizaci
* Plánování
* Operativní a strategické řízení
* Motivace
* Kontrola
* Hodnocení
* Stanovování cílů
* Rozdíl mezi přidělením práce a delegováním
* Příčiny mnoha konfliktů v týmu a způsoby jejich řešení
* Čím a jak motivovat podřízené
* Řešení nepříjemných a krizových situací
* Zvládání manipulace ze strany podřízených
* „Sendvičové situace“ – zvládání protichůdného tlaku ze strany nadřízených a podřízených
* Koučovací a motivační rozhovor
* Manažerské typy a styly
* Test manažerského stylu

Metody výuky:
Velmi interaktivní, modelové situace, případové studie, videoanalýza.

VEDENÍ, MOTIVACE A HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ - 3 denní

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a šest ? Součet zapište číslicemi.