UCHOVÁVÁNÍ A VYŘAZOVÁNÍ DOKUMENTŮ v praxi

Kurz na míru

Základní info

Cíl:
Účastníci se seznámí se základy ukládání a uchovávání dokumentů – s důvody, legislativou, principy. Na tyto informace naváže výklad zaměřený na nejčastější druhy dokumentů, zejména ekonomických a personálních, s důrazem na problematiku jejich vyřazování, tj. uschovacích lhůt. Součástí kurzu jsou i základní informace o možnostech využití elektronického podpisu a uchovávání elektronických dokumentů. Odpovědi na dotazy účastníků včetně případných následných konzultací.

Obsah:
* Základy ukládání a uchovávání (archivace) dokumentů, důvody a principy
* Legislativa, normy a terminologie
* Práva a povinnosti soukromých subjektů s ohledem na platnou archivní legislativu
* Nejčastější druhy dokumentů s důrazem na problematiku jejich vyřazování, tj. uschovacích lhůt, základy vyřazování
* Elektronický podpis a elektronické dokumenty
* Dlouhodobé uchovávání (archivace) elektronických dokumentů
* Spisová služba, základní informace pro tvorbu interních spisových norem
* Automatizované informační systémy z hlediska spisové služby včetně elektronické pošty a zaručeného elektronického podpisu

UCHOVÁVÁNÍ A VYŘAZOVÁNÍ DOKUMENTŮ v praxi

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a dvě ? Součet zapište číslicemi.