Účetnictví (s využitím PC)

Základní info

Akreditace MŠMT ČR (kurz lze absolvovat také jako školení, bez závěrečných zkoušek).

Zakončení: závěrečný test (možnost opravného termínu, nejsou účtovány žádné poplatky navíc)

Výstupní doklad: platné rekvalifikační Osvědčení 

Absolvent kurzu se orientuje v oblasti českých účetních norem, daňových zákonech, zákonu o účetnictví, obchodním a občanském zákoníku. Je schopen zahájit samostatnou činnost účetního.

V kurzu je posílena praktická část - četné účetní příklady od základů po souvislé v průřezu celým účetním rokem. Naučíte se sestavit rozvahu, určení stran aktiv a pasiv, druhů účtů a jejich třídění, výkaz zisku a ztrát, ovládá účtování zásob, pohledávek a závazků z obchodního styku, umí účtovat stálá aktiva, na finančních a kapitálových účtech, mzdy, daně, finanční majetek, vést pokladnu, účetní knihy, účtovat náklady a zpracovat účetní závěrku/uzávěrku.

Kurz je vhodný i pro manažery a podnikatele, kteří potřebují mít přehled a rozumět účetním operacím pro prosperitu firmy.

ZDARMA e-learning (není povinný, ale výrazně pomůže při opakování probrané látky k závěrečné zkoušce).

Nejbližší termíny kurzu:

     ČAS VÝUKY    DNY VÝUKY

 5.4. - 10.5.

              9.00 - 12.10/13.00   pondělí a středa + čtvrtek cvičení 

 19.5. - 21.6. 

   9.00 - 12.10/13.00   pondělí a středa + čtvrtek cvičení 

 1.7. - 29.7.

   9.00 - 12.10/13.00   pondělí a středa + čtvrtek cvičení 

 

Cena kurzu Účetnictví (s využitím PC): 12.460,-Kč/osoba (pokud není uvedeno jinak u termínu kurzu)

 

Individuální nebo kurz na míru pro zaměstnance firmy můžete objednat v termínu dle Vašich potřeb na: oi@oapraha.cz, tel. 732187284

Individuální kurz a kurz na míru je možné upravit dle potřeb objednatele.

Základní osnovy kurzu:

 

1. Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

2.  Základy účetnictví

3. Rozvahové a výsledkové účty

4. Dlouhodobý majetek

5. Zásoby

6. Krátkodobý finanční majetek

7. Zúčtovací vztahy

8. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

9. Účetní uzávěrka a závěrka

10. Aplikace účetnictví na PC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oapraha.cz/obchodni-institut/kurz-ucetnictvi-s-vyuzitim-pc)

Potřebujete získat praxi? Doporučujeme kurz Účetnictví - řízená praxe.

 

 

 

 

Účetnictví (s využitím PC)

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a deset ? Součet zapište číslicemi.