TYPOLOGIE - účinné jednání s různými typy lidí pro asistentky, sekretářky a recepční

Kurz na míru

Základní info

Cíl:
Uvědomit si různé typy osobností a jejich vliv na jednání a pracovní styl. Identifikovat vliv temperamentu na spolupráci v rovině pracovní i osobní.

Obsah:
* Kdo jsem já? - sebepoznání, definice vlastního temperamentu
* Různé typy osobností - jejich charakteristické jednání, verbální a neverbální projevy
* Jaké typy lidí jsou na vedoucích pozicích, identifikace chování a rozpoznání různých typů „šéfů“
* Definice možných ohnisek komunikačních konfliktů - jejich vliv na spolupráci a výsledky
* Modifikace chování - jak efektivně komunikovat s jinými typy lidí než jsem já sám

Metody výuky:
Interaktivní trénink, prožitkové hry, modelové situace, popřípadě videotrénink.

TYPOLOGIE - účinné jednání s různými typy lidí pro asistentky, sekretářky a recepční

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a šest ? Součet zapište číslicemi.