Tvorba a vedení efektivních týmů

Kurz na míru

Základní info

Situace z praxe:
Jsou pracovníci firmy vysoce kvalifikovaní a zkušení odborníci, kteří spolu bohužel neumí spolupracovat? Práci v týmu berou jako nutné zlo? Lze týmovou prací dosáhnout lepších výsledků?

O čem se povede dialog:
Firmy, které chtějí být úspěšné, musí využívat silných stránek týmového charakteru práce. Jak lze využít napětí mezi týmovostí a touhou individualit po vyniknutí? Kdy a jak je vhodné zakládat a dobře vést týmy? Jak dosahovat týmovou prací co největšího synergického efektu? Jak rozpoznat, kdo se hodí pro jakou týmovou roli? Jak se optimálně chovat v týmu? A o dalších otázkách, které k danému tématu položíte...

Očekávaný přínos:
Účastníci získají poznatky o týmovém charakteru práce, osvojí si jeho přednosti, získají schopnosti a dovednosti potřebné k produktivnímu chování v týmu a novou energii pro zlepšování týmové práce na svém pracovišti
Firma získá posílený potenciál k produktivnější týmové práci

Tvorba a vedení efektivních týmů

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a pět ? Součet zapište číslicemi.