TRÉNINK OBCHODNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ I. - II.

Základní info

VYJEDNÁVÁNÍ  I.

Cíl: 
Porozumět tomu, co je to vyjednávání, že vyjednáváme prakticky stále, aniž bychom si to uvědomovali, a naučit se používat komunikační nástroje vedoucí nejen ke snazšímu dosažení našich cílů, ale také upevňující vztahy mezi lidmi.

Obsah: 

·         Definice vyjednávání

·         Různé koncepty vyjednávání

·         Kdy vyjednáváme

·         Výhra a prohra ve vyjednávání

·         Koncept výhra – výhra

·         Uvědomění si vlastních cílů

·         Zájmy a postoje

·         Emoce a racionálno ve vyjednávání

·         Tipy a finty na to, jak získat ve vyjednávání výhody bez poškození druhé strany

·         Skupinové vyjednávání

·         Aktivní naslouchání

·         Metody dotazování

·         Způsoby, jimiž můžeme mít jednání vždy pod kontrolou

·         Jednání ve složitějších situacích

·         Jednání s lidmi, s nimiž „nelze“ vyjednávat

·         Příčiny neúspěchu ve vyjednávání a jak jim čelit

Metody výuky: 
Učení skrze zážitek. Seminář je velmi interaktivní, účastníci jsou zapojeni do celého procesu. Modelové situace, hry,  videoanalýza, řešení konkrétních situací účastníků.

Rozsah:
1 - 2 dny podle cílů zadavatele 


POKROČILÉ VYJEDNÁVÁNÍ   II.

Určeno pro: 
zkušené obchodníky a marketéry, kteří znají a aktivně používají běžné vyjednávací postupy a chtějí své umění posunout ještě o kousek výš.

Cíl: 
Seznámit se s různými vyjednávacími triky a umět je aktivně používat a zároveň se jim účinně bránit, pokud je používá druhá strana. Dokázat rozlišit, které triky jsou přijatelné a do vyjednávání patří, a které už jsou za hranicí etiky a mohou nás, pokud bychom je používali, poškodit. I při použití triků půjde o směřování vyjednávání k win – win závěru, nikoli k neférové manipulaci s partnerem. Zmíníme se však, jak se neférové manipulaci druhé strany bránit.

Obsah

·         Stručná rekapitulace podstaty vyjednávání

·         Tipy a finty na to, jak získat ve vyjednávání výhody bez poškození druhé strany

·         Charakteristika vyjednávacích triků

·         Triky eticky přijatelné a eticky nepřijatelné

·         Intenzivní nácvik používání konkrétních triků a obrany proti nim

·         Manipulativní otázky

·         Využití ticha

·         Extrémní požadavky

·         Argumentační triky

·         Salámová technika

·         „Hodný a zlý policajt“

·         Přesila, rozdělení týmových rolí

·         Triky s časem

·         A mnohé další triky


Metody výuky:
 
Seminář je určen pro zkušenější vyjednavače a celý probíhá formou praktického nácviku, modelových situací a jejich analýzy. Při individuální výuce se řeší situace z praxe účastníka. 

Rozsah:
1 - 2 dny podle cílů zadavatele 

TRÉNINK OBCHODNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ I. - II.

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a šest ? Součet zapište číslicemi.