Trénink interních lektorů

Kurz na míru

Základní info

CÍLE TRÉNINKU
Trénink zaměřený zejména na praktický nácvik lektorských dovedností.
* Seznámit se základními pojmy, principy a zásadami vzdělávání dospělých
* Seznámit se s pojmem, významem a technikami identifikace vzdělávacích potřeb zaměstnanců
* Ověřit si a doplnit znalosti v oblasti navrhování a plánování efektivních vzdělávacích programů
* Upevnit a procvičit znalosti a dovednosti v efektivního oblasti vedení tréninkových seminářů
* Poznat a rozšířit znalosti a dovednosti v oblasti hodnocení přínosu a efektivity podnikových vzdělávacích programů

OBSAH
* Vlastnosti, znalosti a dovednosti dobrého lektora, jak se chovat k účastníkovi, co nedělat.
* Umění efektivní komunikace: co jsou to klíčové aspekty základní komunikace, jak se chovat a komunikovat tak, abych byl druhými přijímán, jak přijímat v komunikaci druhé, co komunikaci otevírá, a naopak brzdí.
* Význam verbální a neverbální stránky komunikace, umění sledovat obě tyto média komunikace v kontaktu s druhými lidmi.
* Co tvoří pozitivní první dojem, jak jsme druhými lidmi vnímáni, tzv. sociální percepce.
* Struktura prezentace, co obsahuje úvod, hlavní část a závěr sdělení.
* Jak vzbudit a udržet si zájem účastníků.
* Jak začít a strukturovat činnost, srozumitelné zadávání úkolu.
* S jakými krizovými situacemi a námitkami se jako lektor mohu setkat a jak se s nimi vypořádat, jak pracovat s různými typy klientů.
* Jak rozebrat s klienty průběh aktivity, stanovení kritérií zpětné vazby, proč ji klienti potřebují

Trénink interních lektorů

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a sedm ? Součet zapište číslicemi.