TRÉMA PŘI VEŘEJNÉM VYSTUPOVÁNÍ - ZVLÁDÁNÍ TRÉMY

Základní info

Je pro vás vystoupení na veřejnosti noční můrou? 

Obáváte se prezentací, vystoupení na poradě, před nadřízenými nebo při zkoušce?  Stresuje vás mluvit před druhými lidmi?  Naučte se, jak trému zvládat a naplno využít svůj poteciál.

Tréma, stres, obavy z vystoupení a mluvení na veřejnosti, mluvený projev, prezentace, zvládání trémy.


TRÉMA? STRACH ZE SELHÁNÍ.

Máte také ten nepříjemný pocit, když máte mluvit na veřejnosti nebo více lidem najednou? Mohou být na vás patrné projevy trémy: rychlý tlukot srdce a vzestup krevního tlaku, sevřené hrdlo, třesoucí se hlas, stažený žaludek, špatně se vám dýchá, potíte se, červenáte se, chvějí se vám ruce, máte sucho v ústech, nemůžete se soustředit.
Souvisí to s očekáváním vlastního neúspěchu v subjektivně náročných a důležitých situacích. Mít trému před vystoupením je naprosto přirozené. Tréma je stav mysli, který se můžete naučit ovládat.

Čeká vás prezentace či podobná „hrůza“? Silná tréma zabrání prodat, co člověk umí. Naučte se trému zvládnout a vyhrajte nad obavami. Existuje řada pouček a pravidel, jak se trémy účinně zbavit. Od dlouhodobého „otužování“ v různých situacích, posílení sebedůvěry a důkladné přípravy, přes rychlá dechová cvičení, svalové napínání a uvolňování, myšlenkové asociace až po trénink a nácvik vystoupení.
Chce to začít a vyzkoušet si v cizím, ale bezpečném prostředí, že to jde a že to může fungovat i u vás.

CÍLOVÁ SKUPINA

Kurz je určen všem, kteří mají zájem svou trému ovládat a využívat ji ve svůj prospěch. Zájemci nejsou limitování věkem ani úrovní dosaženého vzdělání.
Kurz  je zaměřen na zvládání stresu a trémy při prezentacích a veřejných vystoupeních. Cílem je sebejistý projev při veřejném vystupování (zkoušky, porady, reporty, prezentace, obchodní jednání).

PŘÍNOS PRO POSLUCHAČE

Kurz přináší návody, jak jednat

 

 • v trémě a nervovém vypětí
 • při únavě a neschopnosti soustředění
 • při zvládání krizových, nepříznivých a netypických situací.

 

OBSAH 

 

 • Co je tréma a proč nás trápí?
 • Jak odblokovat obavy
 • Uplatnění hereckých technik 
 • Odhalení kouzla vlastní osobnosti
 • Výhoda správného dýchání
 • Hlas jako nástroj, hlas jako přítel
 • Verbální komunikace a přirozený mluvený projev
 • Jak na neverbální komunikaci (postoj, gesta, mimika, úsměv, oční kontakt)
 • Práce s prostorem, s dynamikou a energií
 • Přínos různých triků, technik a metod zvládání trémy  
 • Práce s posluchačem
 • Videotrénink a nácvik vystoupení

 

METODY  A FORMA

Návody a praktická cvičení s využitím uvolňovací, hlasové i herecké techniky. 
ZÁBAVNĚ A HRAVĚ!  BEZ STRESU A TRÉMY :-)  
Komentovaný výklad, hlasová a dechová cvičení, jazyková cvičení, miniprezentace, přednes projevu s využitím audio a video techniky, analýza projevu a zpětná vazba (rozpoznání silných a slabých stránek a doporučení dalšího osobního rozvoje).  Trénink společně vedou 2 lektorky s pedagogickou praxí na DAMU, herečky a moderátorky.

OHLASY ÚČASTNÍKŮ

"Kurz naplnil mé očekávání, odborná znalost lektorek výtečná, náplň kurzu zajímavá, obohacující. Kurz hodnotím velmi dobře, i celkový přínos pro odbourání stresu a trémy, lektorky byly opravdu báječné."
Jana H.

"Kurz mi přinesl to, co jsem očekávala, nastínil možnosti, jak se zbavit trémy. Obě lektorky byly příjemné, zábavné, velice profesionální a erudované. Ukázaly mi i jiné stránky mých schopností,  moje přednosti a možnosti, jak pracovat s hlasem. Za to jim díky."
Helena K.

Další reference absolventů

TRÉMA PŘI VEŘEJNÉM VYSTUPOVÁNÍ - ZVLÁDÁNÍ TRÉMY

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a sedm ? Součet zapište číslicemi.