Train the trainer I

Základní info

Program je zaměřen na rozvijeni prezentačnich a lektorskych
schopnosti učastniků a nacvik dovednosti, nezbytnych pro ulohu
interniho lektora/kouče. Současti školeni je i zpětna vazba učastnikům
na jejich vlastni kratke vystoupeni, zaznamenane na video.
Klíčovými tématy programu jsou:
* Osobnost trenera
* Vzdělavani dospělych - specifi ka
* Připrava a realizace internich školeni, včetně efektivniho využiti
školicich pomůcek (dataprojektor, fl ipchart, kamera)
* Prezentačni a komunikačni dovednosti
* Jak zaujmout a udržet pozornost učastniků
* Typologie osobnosti pro zvladani problematickych učastniků
* Přiklady interaktivnich her a aktivit

Train the trainer I

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a čtyři ? Součet zapište číslicemi.