TPM – štíhlá údržba

Kurz na míru

Základní info

Znakem dnešní doby je masivní nástup technologií do všech oblastí lidského konání. I ve výrobě se stále častěji spoléháme na technologické vybavení než na lidskou sílu. Stroje pro nás představují zvýšení kvality a produktivity práce při zachování anebo
dokonce snížení nákladů. S tímto trendem samozřejmě ruku v ruce rostou i nároky na údržbu a starost o zařízení.

KOHO OSLOVÍME:
Seminář je určen všem pracovníků firem, kteří mají zájem na zlepšení procesů.
Konkrétní skupinou jsou průmyslový inženýři, procesní inženýři, Lean manažeři,
vedoucí údržby, pracovníci údržby, technology, mistry.

Údržba má v mnoha provozech stínovou podobu a je uznána jako důležitější součást podniku teprve ve chvíli, kdy se objeví poruchy. Výrobní procesy se špatnou údržbou vedou k častým poruchám a kromě toho k nedostatkům v jakosti i bezpečnosti. Aplikování filosofie LEAN v údržbě vede k novým podnětům pro přemýšlení a modelům vzájemné spolupráce mezi výrobou a údržbou. Ty se zaměřují na stabilní, snadno dostupné procesy se současně efektivním využitím zdrojů údržby.

PROGRAM SEMINÁŘE:
 Definice TPM
 Cíle TPM - proč zavádět TPM ve firmách
 Trendy v oblasti údržby
 Ztráty ve využívání strojů a zařízení
 Program OEE
 Analýza stavu zařízení
 Měření efektivity zařízení
 Dílna jako efektivní systém člověk a stroj
 3 důležité změny, aby fungoval systém TPM
 Principy a hlavní zásady pro autonomní, plánovanou a preventivní údržbu
 Postup při zavádění TPM
 bránění vzniku vad, systémy Poka Yoke a FMEA
 5S jako základ TPM
 7 kroků úspěšného zavedení TPM ve firmě
 Nastavení systému TMP ve firmě
 Zkušenosti z implementace – představení TPM
 Motivace a zapojení zaměstnanců do programu TPM

TERMÍN: 2-denní seminář, přesný termín je stanoven na WWW stránkách Quality Point
ČAS SEMINÁŘE: seminář jsme připravili od 08:30 - 16:00 hod.
LEKTOR: Ing. Vojtěch Mašek, Ph.D.
CENA: 5,031.00 Kč
V ceně semináře je společný oběd včetně občerstvení, které je podáváno po celou dobu trvání semináře zdarma.
OBJEDNÁVKY: info@quality-point.cz
DALŠÍ INFORMACE: Jako účastník semináře získáte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který můžete uvést ve svém CV - v části o absolvovaných kurzech a školeních.

TPM – štíhlá údržba

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a jedna ? Součet zapište číslicemi.