Timemanagement v sociálních službách

Základní info

Timemanagement v sociálních službách

Číslo akreditace: A2020/0105-SP/PC/PP/VP Popis kurzu: Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, sociální a vedoucí pracovníky a pro neformální pečovatele. V kurzu se seznámíte se základy managementu času v sociálních službách. Získáte náhled na rozlišení priorit jednotlivých povinností, dozvíte se, jak plnit náročné úkoly a jakým způsobem delegovat činnosti a úkoly na ostatní členy týmu.  Naučíte se řídit čas v sociálních službách. Dokážete rozpoznat a eliminovat tzv. zloděje času, výrazně snížíte stresovou zátěž a budete si umět smysluplně zorganizovat pracovní prostředí, ve kterém se mnohem lépe pracuje a dosahuje vyšších výkonů. Co mi kurz přinese (Cíle kurzu):
 • Budete znát pojmy sebeřízení a sebepoznání.
 • Naučíte se určit cíle vlastního rozvoje.
 • Naučíte se využívat Parettovo pravidlo.
 • Získáte všeobecné znalosti o timemanagementu.
 • Naučíte se zorganizovat si pracovní prostředí.
 • Dokážete rozpoznat a eliminovat tzv. zloděje času.
Délka: Kurz zahrnuje 8 hodin teoretické výuky Forma studia: prezenční Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky Komu je kurz určený?
 • Pracovníkům v sociálních službách
 • Sociálním pracovníkům
 • Vedoucím pracovníkům sociálních služeb
 • Neformálním pečovatelům
Vstupní předpoklady: žádné Program nebo obsah:
 • Úvod
 • Timemanagement – vysvětlení pojmů
 • Zásady timemanagementu v sociálních službách
 • Závěr

Timemanagement v sociálních službách

Vybraný termín:

17.2.2021  Česká Lípa 1

Cena
1560 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a sedm ? Součet zapište číslicemi.