TELEFONICKÁ KOMUNIKACE VE FIREMNÍ PRAXI - základní pravidla a dovednosti komunikace a prodeje po telefonu

Základní info

Trénink vede Lenka Jedličková, lektorka a koučka s praxí supervizorky a majitelky call centra, zákaznického servisu, specialistka na komunikaci a prodej.
Na základě bohatých zkušeností a důrazu na praktický trénink jsou její workshopy pro účastníky velmi intenzivní a interaktivní.

  

PŘÍNOSY

 

 • Rychlejší a efektivnější komunikace
 • Přesnější formulace myšlenek a kvalitnější kladení otázek
 • Schopnost mít vědomě hovor pod kontrolou  
 • Efektivnější zjištění potřeby klienta
 • Odstranění obav z telefonování
 • Zvýšení počtu domluvených schůzek či obchodů
 • Zkombinování profesionality a lidskosti zároveň
 • Možnost nahlédnutí jiného úhlu pohledu na telefonování a komunikaci
 • Schopnost kriticky hodnotit vlastní komunikaci 

CÍL

Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními pravidly telefonické komunikace:  

 • ujasnit a sjednotit principy profesionální komunikace po telefonu
 • ​zlepšit komunikační dovednosti a odstranit obavy z telefonování
 • posílit 1. dojem při kontaktu s firmou (vizitka firmy)
 • zefektivnit volání - neztrácet čas a energii, umět řídit rozhovor, poradit si s různými typy klientů
 • posílit dovednosti obchodovat po telefonu

CÍLOVÁ SKUPINA

Určeno každému, kdo komunikuje s klienty po telefonu a musí profesionálně reprezentovat svoji společnost, kdo využívá telefon jako prodejní nástroj.  Vhodné pro pracovníky zákaznických linek,  asistentky, recepční, obchodníky, pracovníky call-center* a hot-line a další profese.

OBSAH

Telefonická komunikace

 • specifika komunikace po telefonu  (aktivní i pasivní telefonáty)
 • aktivní naslouchání a efektivní vedení hovoru
 • pravidla navázání prvního kontaktu - úsměv je slyšet
 • poskytování informací
 • verbální komunikace
  - jak vzbudit zájem
  - volba slov, srozumitelnost, jak pracovat s hlasem a zaujmout 
 • jak formulovat nabídku a zaujmout
 • tvorba a práce s call skriptem

Efektivita a profesionalita telefonického hovoru

 • profesionální komunikace a pro klientský přístup  
 • příprava na rozhovor s potencionálním zákazníkem
 • identifikace potřeb zákazníka, naslouchání a kladení otázek
 • prodejní dovednosti
 • prezentace služeb / produktu
 • cold calling - volání na studené kontakty
 • efektivita hovoru - usměrnit klienta a vést hovor v co nejkratším čase
 • zvládání námitek a přesvědčivá argumentace
 • správná formulace sdělení, negativní a pozitivní odpovědi
 • vypracování seznamu vhodných odpovědí na některé reakce zákazníků
 • profesionální jednání s náročným zákazníkem
 • zvládání psychické zátěže při telefonování

ROZSAH

9,00 - 16,00 hod., 8 vyuč. hod.

TERMÍN

25.06.2021

LEKTORKA

Lenka Jedličková - trenérka a konzultantka telesales, telefonické komunikace a výcviku pracovníků call center s praxí operátorky a supervizorky call centra.

 PŘIHLÁSIT SE   

TELEFONICKÁ KOMUNIKACE VE FIREMNÍ PRAXI - základní pravidla a dovednosti komunikace a prodeje po telefonu

Vybraný termín:

25.6.2021  Praha
09:00 – 16:00 hod.

Cena
4950 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a jedna ? Součet zapište číslicemi.