Strategický management (online seminář)

Kurzem vás provede doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

ředitel poradenské společnosti, lektor, konzultant

Základní info

Cíle kurzu

Pochopíte, co je (a co není) firemní strategie a jaký je její význam. Poznáte cíle a hlavní úkoly strategického managementu, tvorbu strategie i její metody. Budou ilustrovány způsoby, jak strategii ve firmě zavést a prosadit i jak její úspěšnost hodnotit. Výklad se bude opírat o řadu úspěšných (i neúspěšných) firemních strategií včetně metod jejich prosazování.

Určeno pro

Seminář je určen stávajícím i budoucím manažerům, kteří se chtějí seznámit s obsahem, významem a tvorbou strategie jako "královskou" manažerskou disciplínou jakož i východiskem k řízení všech úspěšných organizací.

Obsah kurzu

• co je firemní strategie a jaký je její význam pro vaši firmu,
• co firemní strategiií není, byť je to často tak nazýváno,
• příklady úspěšných i neúspěšných strategií,
• hlavní typy firemních strategií,
• konkurenční výhody a jejich zdroje,
• jakou strategii zvolit; analýza potenciálních strategií a její metody,
• zavedení a prosazení strategie ve firmě,
• vyhodnocování strategií,
• nejčastější chyby při tvorbě firemních strategií a cesty jejich překonání.

Poznámka

Používáme aplikaci Zoom, není třeba její instalace.
Přihlášky na on-line výuku přijímáme nejpozději 1 pracovní den před zahájením do 12:00.
Přístup do on-line učebny zasíláme s prezentací den před konáním, mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače, mobilu i notebooku.
Po celou dobu konání lze využít technickou podporu (tel. 777 741 787).
Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

Strategický management (online seminář)

Vybraný termín:

30.4.2021  Online

Cena
2290 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a deset ? Součet zapište číslicemi.