STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ

Kurz na míru

Základní info

Cílem tohoto tréninku je naučit manažery porozumět a pracovat se základními koncepty firemních strategií. Může být koncipovaný jako workshop, ve kterém jsou účastníci vedeni k rozpracování existujících strategií anebo k navržení strategií nových.


5 hlavních věcí, které se účastníci naučí:

  • Získají vhled do životního cyklu strategie – od tvorby na top úrovni po rozpad na strategické iniciativy a její implementaci.
  • Uvědomí si klíčové body strategie své společnosti.
  • Porozumí principům nástrojů strategické analýzy (SWOT, 7S, PEST+ atd.) a jak je mohou uplatnit pro svoji organizační jednotku.
  • Zmapují aktuální stav propojení strategie společnosti s každodenní realitou v jejich jednotce.
  • Nacvičí si jak komunikovat strategii podřízeným.


Metodika:
Základem je práce se strategií celé společnosti, testování nástrojů strategického řízení na reálných zadáních v sériích workshopů. Jako sponzor může vystoupit i některý ze členů TOP managementu, v řízené diskuzi pomůže manažerům získat větší vhled do strategie společnosti. V druhé části workshopu se věnujeme strategii oddělení jak z pohledu propojenosti s globální firemní strategií, tak lokální strategií rozvoje organizační jednotky, využijeme projektivní metody i skupinovou facilitaci a poradenství.

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a čtyři ? Součet zapište číslicemi.