Strategické plánování a rozhodování

Kurz na míru

Základní info

Situace z praxe:
Musí management firmy analyzovat mnoho změn, ke kterým došlo na trhu, v technologiích a celé společnosti? Je nutné zajistit zásadní změnu v podnikatelské orientaci a v přístupu celé firmy? Budou strategická rozhodnutí, ke kterým vedení firmy dospěje ta správná?

O čem se povede dialog:
Proč každá, byť malá firma musí mít svoji strategii? Proč je chybou ignorovat strategický rozměr řízení firmy? Jak probíhá strategické plánování? Jak vznikají firemní vize, poslání a cíle? Jaké se obvykle používají strategické analýzy? Provádění jednotlivých analýz. Rozbor rozhodovacího procesu v případě volby firemní strategie. Jak efektivně uvést strategii život? Proč je dobré, aby se se strategickým řízením seznámil i střední management? A o dalších otázkách, které k danému tématu položíte ...

Očekávaný přínos:
Účastníci získají hlubší a systémovou představu o strategickém rozměru řízení firmy, zorientují se v jednotlivých postupech a metodách strategického řízení, osvojí si základní dovednosti a jsou odhodláni je používat ve firemní praxi
Firma získá metodiku strategického řízení a management schopný jej provádět

Strategické plánování a rozhodování

$course.accreditationsStr

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a čtyři ? Součet zapište číslicemi.