Statistická regulace procesu- SPC

Kurz na míru

Základní info

Statistika a počet pravděpodobnosti - umožňují na základě relativně malého souboru dat posouzení kvality celého souboru.

Každý proces vykazuje určitou proměnlivost. Tato proměnlivost (kolísání, variabilita) je způsobena různými příčinami.

Základním cílem statistické regulace (SPC) je:
• Zlepšování kvality (předcházení výrobě neshodných výrobků)
• Uvedení procesu do stabilního stavu a jeho udržování v tomto stavu.

Prostředkem pro dosažení tohoto cíle je mimo jiné rozlišení/identifikace příčin variability. Jako grafický nástroj pro SPC se využívá tzv. regulační diagram (regulační karta).

Seznámíte se s použitím a vyhodnocením regulačních diagramů podle normy ČSN ISO 8258 (Shewhartovy regulační diagramy). Získáte informace o analýze výrobních a nevýrobních procesů, které jsou časově závislé. Naučíte se postupovat při nesplnění předpokladu statisticky zvládnutého procesu, jak interpretovat ukazatele způsobilosti a výkonnosti procesů, apod.

KOHO OSLOVÍME:
Seminář je určen pracovníkům na pozici manažer kvality, technik kvality, inspektor kvality, představitel vedení a všem zájemcům, kteří se aktivně zabývají řízením výrobních i nevýrobních procesů s využitím statistických metod.

PROGRAM SEMINÁŘE:
 Úvod do SPC a principy statistické regulace
 Statistická regulace procesu (SPC) v praxi a využití při rozhodování
 Stanovení způsobilosti procesů – různé typy ukazatelů způsobilosti a výkonnosti, jejich
 technické využití, ukázky aplikací a příklady
 Nástroje na hodnocení kvality, procesů, výkonnosti (práce)
 Stanovení způsobilosti procesu z regulačního diagramu
 Způsobilost procesu u nestabilních či dávkových procesů
 Co je to způsobilost stroje (Cpk, Ppk, Cpm)
 Co uděláme v případě, že jsou výsledky neuspokojivé
 Jak budeme studii prakticky provádět

TERMÍN: přesný termín je stanoven na WWW stránkách Quality Point
ČAS SEMINÁŘE: 1 denní seminář jsme připravili od 08:30 - 16:00 hod.
LEKTOR: Ing. Jiří Šebestík
CENA: 2,493.00 Kč
V ceně semináře je společný oběd včetně občerstvení, které je podáváno po celou dobu trvání semináře zdarma.
OBJEDNÁVKY: info@quality-point.cz nebo na WWW stránkách Quality Point
DALŠÍ INFORMACE: Jako účastník semináře získáte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který můžete uvést ve svém CV – v části o absolvovaných kurzech a školeních.

Statistická regulace procesu- SPC

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a pět ? Součet zapište číslicemi.