SPECIALISTA NÁBORU, PŘÍJÍMÁNÍ A UVOLŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ - S MOŽNOSTÍ získat profesní kvalifikaci, dle NSK

Kurzem Vás provede Ing. Vladimír Pozdníček

Vladimír Pozdníček působí již více než 25 let v oblasti moderního personálního řízení. Je majitelem poradenské a vzdělávací společnosti PROFI-MEN, s.…

Základní info

Program se otevírá ročně a nejbližšší realizace bude probíhat v období  LEDEN až ČERVEN 2022.  Počet míst je omezen na 12 účastníků.

Jedná se o specializovaný vzdělávací program, který umožňuje také absolvování a složení zkoušky profesní kvalifikace HR, dle Národní soustavy kvalifikací - Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců(kód: 62-013-R) platné od 29.6.2012. Rozsah témat vzdělávacího programu jsme stanovili dle standardu výše uvedené profesní kvalifikace. Rozhodli jsme se použít moderní formy výuky kombinací praktických workshopů (6x2 dny v měsíci a poslední dvouden opakování a zkouška) a e-learningu.

Základní struktura bloků - témat vzdělávacího programu:

1. Identifikování personálních potřeb firmy

 •      Vize, personální strategie organizace
 •      Role útvaru LZ, identifikace personálních potřeb
 •      OS & pravomoci a odpovědnosti vedoucích
 •      Leadership

2. Definování nároků na požadovaného kandidáta

 •      Popis PP, vymezení role, kvalifikační požadavky
 •      Kompetence, kompetenční modely
 •      Sestavení popisu pracovní pozice

3. Personální marketing

 •      Komplexní pohled - nástroje a možnosti
 •      Budování image - společenská prestiž, CSR, PR
 •      Firemní kultura a firemní hodnoty
 •      On -line komunikace, e-recruitment, sociální sítě,…

4. Využívání informací z trhu práce pro nábor

 •      Školská soustava, vzdělávací úrovně a formy
 •      Popis Národního systému kvalifikací
 •      Činnosti při využívání vnitřních a vnějších zdrojů
 •      Možnosti práce se servery, úřady práce, agenturami
 •      Návrh a příprava vhodného inzerátu pracovní pozice

5. Proces získávání, výběru a přijímání zaměstnanců

 •      Předvýběr a třídění uchazečů, volba kritérií, orientace v CV
 •      Metody výběru, typy pohovorů
 •      Behaviorální pohovor, Assessment centrum
 •      Pracovní smlouva a mzdový/platový výměr

6. Psychodiagnostika & Řízení adaptačního procesu

 •      Psychodiagnostika, grafologie, testy pracovní způsobilosti
 •      Orientační balíček pro nového zaměstnance
 •      Funkce a nástroje adaptačního procesu, účel a členění
 •      Průběh adaptačního procesu, seznámení, motivace k výkonu
 •      Vyhodnocování výsledků pracovní činnosti a další motivace

7. Uvolňování zaměstnanců

 •      Stanovení podmínek k uvolnění zaměstnance
 •      Výstupní rozhovor
 •      Pravidla psychologického přístupu při uvolňování
 •      Možné způsoby odborného poradenství
 •      Test a příprava na zkoušku

8. Zkouška u autorizované osoby - jsme autorizovanou osobou k získání profesní kvalifikace "Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců", dle Národní soustavy kvalifikací (kód: 62-013-R), řídícím orgánem je MŠMT.

Absolvování tohoto programu se zkouškou má vyšší váhu než absolvování akreditovaného programu a lze získat financování z dotačního programu POVEZ II.

SPECIALISTA NÁBORU, PŘÍJÍMÁNÍ A UVOLŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ - S MOŽNOSTÍ získat profesní kvalifikaci, dle NSK

Vybraný termín:

28.1.2022 –  30.6.2022  Královéhradecký kraj Upřesnující informace k termínu
09:00 – 16:00 hod.

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a jedna ? Součet zapište číslicemi.