SPC II. - RIEŠENIE PROBLÉMOV SPC

Základní info

Cieľ kurzu:

Využitie SPC, aplikácia SPC v neštandardných situáciách.

Kurz je určený vedúcim pracovníkom zodpovedným za kvalitu výroby a služieb, pracovníkom útvarov riadenia kvality, TPV a výroby, vedúcim tímov zlepšovania procesov.

Obsah kurzu:

Využitie SPC

  • Skúsenosti s praktickou aplikáciou SPC v podnikoch.
  • Prípadová štúdia

Špeciálne prípady SPC

  • Aplikácia SPC v neštandardných situáciách
  • SPC pri spojitých procesoch.
  • Paralelné procesy. Skupinové diagramy. Špeciálne postupy.
  • Počítačové simulácie riešenie problémov metódami SPC.

MSA – Merací systém a spôsobilosť meradiel

Zlepšovanie kvality metódami DOE

  • SPC a navrhovanie priemyselných experimentov (DOE)
  • Základy DOE (Design of experiments). Faktorová analýza.
  • Postup pri navrhovaní
  • Praktické ukážky. Počítačový software pre zlepšovanie procesov nástrojmi DOE.

Viac informácií o našich kurzoch nájdete na www.fbe.sk.

SPC II. - RIEŠENIE PROBLÉMOV SPC

$course.accreditationsStr

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a čtyři ? Součet zapište číslicemi.